Voor jouw veiligheid

De stad Mechelen investeert in een verkeersveilig Mechelen en plaatst daarom op de invalswegen camera’s met trajectcontrole. Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de federale politie en ontvang je een boete.

Uit onderzoek blijkt dat op de wegen met trajectcontrole:

  • de snelheid van auto's en lichte bestelwagens daalt
  • het aantal snelheidsovertreders daalt
  • het aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone.

Bord trajectcontrole

Verschil met flitspalen

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld. Bovendien is het zo dat hoe hoger de snelheid, hoe meer kans er is op lichamelijk letsel bij een ongeval.

Wanneer werken de eerste camera's?

Eerst zijn de camera’s op de Liersesteenweg en in Hombeek geplaatst. Vanaf 1 augustus begonnen de eerste camera’s te registreren. Borden geven de zones van de trajectcontrole aan.  Vanaf 1 oktober startten de volgende trajecten in Leest en op de Brusselsesteenweg in Mechelen-Zuid.

Vanaf 2 februari 2018 traden de camera's op Koning Albertstraat en Leuvensesteenweg in werking. Ook hier gold er een gedoogbeleid van 1 maand. Om iedereen te laten wennen aan de trajectcontrole worden er de eerste maand na de inwerking treding geen boetes uitgeschreven, maar stuurt de politie wel een waarschuwingsbrief.

Vanaf maart trad de camera op de Battelsesteenweg in werking.

Vanaf 1 december 2018 zijn de trajecten Koningin Astridlaan en de Nekkerspoelstraat (tussen spoorwegbrug en Maanstraat) opgestart.

Vanaf 8 april 2019 is er ook trajectcontrole in Leest. Ook hier geldt een gedoogbeleid van 1 maand.

Om iedereen te laten wennen aan de trajectcontrole op die locaties worden er de eerste maand na inwerking treding geen boetes uitgeschreven, maar stuurt de politie wel een waarschuwingsbrief.