Om kinderen weerbaar te maken in het verkeer dienen ze van jongs af aan verkeersvaardigheden te oefenen: eerst in een beschermde omgeving en later in het echte verkeer. Inderdaad, net als voor het leren tekenen, het studeren van wiskunde of een andere taal geldt ook voor het leren van verkeersveilig gedrag dat regelmatig oefenen van peuter tot en met senior loont!

Ouders spelen een belangrijke rol in de verkeersopvoeding, maar ook in de keuze van vervoerswijze van hun kind(eren). Daarnaast spelen de school, politie, gemeenten en andere organisaties een rol.

Hieronder vind je ons aanbod van lopende projecten:

Mobibus

De Mobibus wil leerkrachten van Mechelse scholen helpen om met leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs op een interactieve manier aan verkeersopvoeding te werken. De Mobibus is een omgebouwde touringcar met een interactieve mobiele tentoonstelling. In en rond de bus doorlopen de leerlingen vijf modules: dode hoek, duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, fiets en brommer. De Mobibus is een initiatief van de Vlaamse mobiliteitsminister en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Meer info

De uitnodigingen voor deelname/bezoek aan deze activiteit worden via het O.O.M. verstuurd.

Fietsexamen

Het succesvolle Fietsexamen voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs in Mechelen wordt traditioneel in de maand mei door de Lokale Politie Mechelen georganiseerd.

Het fietsevenement voor het 5de leerjaar bestaat uit een test op het behendigheidsparcours gecombineerd met een training op het parcours van de verkeerstuin, lessen over de dodehoekproblematiek, veilig fietsen en veilige uitrusting, en wordt afgesloten met een kennistest. De leerlingen die slagen in het behendigheidsparcours krijgen het brevet van 'vaardige fietser'.

Het fietsexamen voor het 6de leerjaar vindt plaats in het echte verkeer. Het bestaat uit een uitdagend parcours van 5 km tot in de binnenstad waarbij de meest voorkomende verkeerssituaties aan bod komen. De leerlingen die slagen in het fietsexamen krijgen het brevet van 'superfietser'.

Deze evenementen vormen het sluitstuk van jarenlange verkeers- en mobiliteitslessen en fietstraining om de eindtermen voor verkeers- en mobiliteitseducatie te behalen.

De uitnodiging om hiervoor in te schrijven wordt door het O.O.M. aan de scholen per e-mail bezorgd.

Verkeerstuin

Verkeerstuin groendomein Vrijbroek. De verkeerstuin in het Provinciaal groendomein Vrijbroek te Mechelen staat gratis ter beschikking van de Mechelse scholen. Wij hopen dat deze vernieuwde verkeerstuin opnieuw massaal wordt gebruikt door de scholen. Het is cruciaal voor het behoud van deze verkeerstuin.

Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten


Wil je meer weten over duurzame mobiliteit, dan kan je ook terecht bij deze mobiliteitsorganisaties.