Via het voeren van een flankerend onderwijsbeleid probeert Stad Mechelen in samenwerking met de lokale onderwijsactoren een antwoord te bieden op lokale noden. Stad Mechelen ontwikkelde verschillende projecten om het lokale onderwijs –en de gelijke onderwijskansen in het bijzonder- te ondersteunen.  De projecten hebben uiteenlopende thema's en stimuleren onder andere de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, het verbeteren van het gebruik van de Nederlandse taal, huiswerkbegeleiding, ouderbetrokkenheid, ...