Info voor scholen

Buddy Mechelen is een project van Stad Mechelen. Het project is bijgevolg beschikbaar voor alle basis en secundaire scholen in Groot-Mechelen. De woonplaats van de leerling heeft geen invloed op de mogelijkheid tot deelname aan het project, wel waar hij/zij schoolloopt.

De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding meldt leerlingen aan voor het buddyproject. Zij weten namelijk het best welke leerlingen zich niet goed in hun vel voelen.

We gebruiken hiervoor volgende selectiecriteria:

  • De leerling heeft een lager schools welbevinden
  • De leerling heeft nood aan een luisterend oor
  • De leerling heeft een thuissituatie waar schoolse ondersteuning moeizaam loopt
  • De leerling is gemotiveerd om deel te nemen én er is toestemming van de ouders

Taken van de zorgcoördinator/leerlingbegeleiding

  • Aanmelden van leerlingen
  • Toestemming van de ouders
  • Kennismaking faciliteren tussen Buddy en leerling
  • Lokaal en materiaal voorzien
  • Wederkerige communicatie met Buddy opzetten en onderhouden

Vraag als school je Buddy aan