Buddy Mechelen is een project van Stad Mechelen. Het project is bijgevolg beschikbaar voor alle basis en secundaire scholen in Groot-Mechelen. De woonplaats van de leerling heeft geen invloed op de mogelijkheid tot deelname aan het project, wel waar hij/zij schoolloopt.

De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding meldt leerlingen aan voor het buddyproject. Zij weten namelijk het best welke leerlingen zich niet goed in hun vel voelen. De zorgcoördinator of leerlingbegeleiding bepaalt welke zorg nodig is. Gaat het om welbevinden en is de leerling zelf gemotiveerd om een Buddy te hebben? Dan wordt er bij Buddy Mechelen een vrijwilliger aangevraagd.

De Buddy staat in nauw contact met de zorgcoördinator/ leerlingbegeleiding en wordt op de hoogte gebracht van observaties en gebeurtenissen in de klas. Maar ook de relatie met de leerkracht en de mede-leerlingen is belangrijk. Als Buddy krijg je de nodige achtergrondinformatie en wordt er samengewerkt naar een bredere ondersteuning van de leerling.

Vooraleer de buddy-ondersteuning opstart, zal er toestemming van de ouders gevraagd worden. De ouders worden meegenomen in het verhaal als partner. Voor hen is het natuurlijk ook belangrijk dat hun kind een positief welbevinden heeft, zich thuis voelt op school en opgroeit tot een veerkrachtig persoon.

Taken  van de zorgcoördinator/leerlingbegeleiding

  • Aanmelden van leerlingen
  • Toestemming van de ouders
  • Kennismaking faciliteren tussen Buddy en leerling
  • Lokaal en materiaal voorzien
  • Wederkerige communicatie met Buddy opzetten en onderhouden

Wens je als school een Buddy aan te vragen?
Mail naar Buddy Mechelen via buddy@mechelen.be

Deelnemende scholen

Bekijk een lijst met deelnemende scholen.