Buddy Mechelen is een project dat inzet op het welbevinden van leerlingen in Mechelse scholen. Een buddy wordt gekoppeld aan een leerling die een duwtje kan gebruiken. De buddy wordt een extra supporter die na schooltijd ondersteunt, luistert en aanmoedigt.