Het burgerpanel bestaat uit 50 Mechelaars. Enerzijds loten we 45 Mechelaars. Daarnaast benaderen we organisaties om echt alle Mechelaars een stem te geven in het burgerpanel. Zo is het panel een afspiegeling van onze stad. En krijgen diverse meningen een stem.

Een loting is een anonieme trekking uit een groep, in dit geval de Mechelse bevolking. We werken in 2 stappen.

  1. We selecteren willekeurig 5000 Mechelaars uit het bevolkingsregister. Zij zijn 16 jaar of ouder. Hen nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor het burgerpanel.
  2. Uit alle antwoorden die we hierop terugkrijgen, loten we nogmaals 50 Mechelaars. Hierbij houden we rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen. De verhouding in het burgerpanel tussen deze criteria komt overeen met die van de Mechelse bevolking. Het burgerpanel is zo dus een afspiegeling van de Mechelse bevolking.

De loting gebeurt door een computerprogramma.

Lees alle details

Waarom bestaat het burgerpanel uit 50 Mechelaars?

Mechelen is divers. Dat moet het burgerpanel dus ook zijn. Hoe groter de groep, hoe meer meningen aan bod kunnen komen. Tegelijk mag de groep niet te groot zijn, om efficiënt samen te werken. Het aantal is gekozen op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen van burgerpanels uit andere steden.

Waarom bepaalt een loting wie in het burgerpanel zit?

Via loting kunnen we een diverse groep samenstellen. We bereiken ook Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar inspraak en participatie. Iedereen maakt kans om geloot te worden.