In 2021 organiseerde we het eerste burgerpanel van Mechelen. Deze groep Mechelaars adviseerde het stadsbestuur over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en één met voldoende rustplekken.

Het burgerpanel schreef 84 aanbevelingen voor de stad. De aanbevelingen gaan over concrete acties om ontmoeting tussen Mechelaars aan te moedigen, levendige buurten te maken, betrokkenheid van de Mechelaar bij evenementen, communicatie, toegankelijkheid en inrichting van stilteplekken en aandacht voor groen en water als rustgevende elementen.

Medewerkers van Stad Mechelen gingen aan de slag met de aanbevelingen. Welke aanbevelingen sluiten aan bij bestaand beleid? Welke niet? Wat zijn de voorwaarden om de aanbevelingen te realiseren? Samen werkten ze naar een document met beleidsambities en concrete acties. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Resultaten

Op deze pagina vind je de resultaten van het burgerpanel.