Wie door de Margaretatunnel in de richting van Antwerpen rijdt, ziet ter hoogte van het station al een afrit van 20 meter. Dat wordt de nieuwe Arsenaalverbinding. Op deze locatie in de Margaretatunnel komt een T-kruispunt met verkeerslichten. Deze nieuwe 1,2 kilometer lange weg zal deels ongelijkgronds lopen. 

Samen denken 

Dinsdag 26 september was er een infomoment voor belanghebbenden om de plannen van de Arsenaalverbinding toe te lichten. 

Plannen

De Arsenaalverbinding heeft 2 belangrijke doelen:

  • De Margaretatunnel met de Leuvensesteenweg verbinden en zo toegang bieden tot de toekomstige stadswijk Ragheno. 
  • De verkeersdrukte tussen het eerste gedeelte van de Leuvensesteenweg en de wijk Arsenaal doen dalen. De huidige Motstraat en de Leuvensesteenweg zijn niet uitgerust zijn om het bijkomende verkeer van Ragheno te dragen. 

Het ondergrondse gedeelte van de Arsenaalverbinding heeft 2x2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Bij de aansluiting met de Tangent staan er verkeerslichten.

Het wegprofiel ter hoogte van het Rode Kruisgebouw ligt volledig ondergronds tussen de toegang Ragheno en Rode Kruis. Naast de Arsenaalverbinding bevinden zich hier gelijkgrondse dubbelrichting fiets- en voetpaden en groen.

In de Motstraat tegen de Leuvensesteenweg is de ruimte erg beperkt. Er komen 2x1 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, een dubbelrichtingsfiets-en voetpad. Naast de rijbaan kan je kortparkeren.

Het wegprofiel in de Leuvensesteenweg richting Leuven krijgt een herinrichting met 2x1 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, een afslag en een parkeerstrook. Aan beide kanten van het wegdek voorzien we fiets- en voetpaden. 

Timing

Deze nieuwe gewestweg bouwen we niet van de ene dag op de andere. Daar is heel wat studiewerk en (ontwerp)overleg voor nodig. Zo’n proces neemt een aantal jaren in beslag, verloopt in een aantal fases en kent belangrijke sleutelmomenten:

  • studiefase: in deze periode tekenen we een ontwerp en vragen we een vergunning aan. Deze fase is bijna afgerond en wordt uitgevoerd door studiebureau Sweco. Eind 2023 dienen we de aanvraag in voor de omgevingsvergunning, gevolgd door een openbaar onderzoek.
  • oktober 2023: verplaatsen van bestaande nutsleidingen in de Motstraat
  • aanbestedingsfase: in deze periode bepalen we welke aannemer(s) de opdracht krijgt.
  • bouwfase: de realisatie van de Arsenaalverbinding is afhankelijk van een verhuisbeweging van twee bestaande loodsen naar een Nieuw Logistiek Centrum op grondgebied van de Centrale Werkplaats. We bouwen de verbinding in 2 fases. Eerst bouwen we het stuk van het kruispunt van de huidige Motstraat met de Leuvensesteenweg tot aan het Rode Kruisgebouw. Daarna wordt het gedeelte tussen de Tangent en het gebouw van het Rode Kruis gerealiseerd, gelijklopend met de nodige aanpassingen op de Leuvensesteenweg. 

Arsenaalverbinding: tijdslijn

Ligging

De Arsenaalverbinding zal de Margaretatunnel verbinden met de Leuvensesteenweg.