We leggen de Willendriesstraat, Kerselaarstraat, Perelaarstraat, Prinsenhoekstraat, Prinsenveldstraat en een stukje van de Leuvensesteenweg opnieuw aan. We gaan voor een klimaatvriendelijk ontwerp. Tegelijkertijd zorgt Pidpa voor een nieuwe riolering. En ook Infrabel gaat aan de slag in de buurt. 

Samen denken

Willendries: infomoment

Woensdag 21/6 organiseerden we een infomoment voor de buurt. Daar was iedereen doorlopend welkom tussen 17-20u. De opmerkingen die we van bewoners ontvingen, lijstten we op in een document. Dat kan je hier raadplegen. We nemen zoveel mogelijk feedback mee in het finaal ontwerp. 

Ook Pidpa was erbij. De presentatie van Pidpa kan je nog steeds bekijken. 

Plannen

Infrabel

In de buurt is er een spoorweg. Infrabel wil de oversteek vervangen door een fietstunnel. Dit zal voor veiligere situaties zorgen. 

Daarnaast is de brug over de Barebeek, ter hoogte van de Barebeekstraat, versleten. Opdat de woningen in de Heerweg vlot bereikbaar blijven, zullen we de brug vernieuwen.

Pidpa: gescheiden riolering

Momenteel is er nog geen riolering in de straten. Hierdoor belandt het afvalwater via grachten in de Barebeek. Om dit op te lossen, komt er een gescheiden riolering. Bij een vernieuwing of aanleg van de riolering is die scheiding trouwens verplicht door de Vlaamse Overheid. Het afvalwater kunnen we daardoor afvoeren naar een installatie dat rioolwater zuivert. Het regenwater proberen we zoveel mogelijk op te vangen in de bestaande, nieuwe grachten. Dat kan zo vertraagd afgevoerd worden naar de Barebeek. 

Voor de straatbewoners wil dit zeggen dat elke woning twee rioleringsbuizen nodig heeft. Zo kan de aannemer op zijn beurt tijdens de nieuwe aanleg van de straat de buizen aansluiten op de gescheiden riolering. Om de straatbewoners te helpen bij de aanleg van twee aparte buizen, bieden we samen met Pidpa een gratis deskundige aan. Die zal langskomen om samen te bekijken hoe je dit best aanpakt. De deskundige zal rechtstreeks contact opnemen. 

Daarnaast voorzien we een vergoeding in de kosten die hierbij kunnen komen kijken. 

Willendriesstraat

In de Willendriesstraat komt deels beton, om het comfort van fiets- en autoverkeer te verhogen, en deels een waterdoorlatende verharding. We gebruiken de kasseien uit de weg opnieuw voor de aanleg van parkeerplaatsen en opritten. 

Want er komen nieuwe parkeerplaatsen naast de weg en we voorzien uitwijkzones voor groter, kruisend verkeer. Hier zorgen we ook voor een waterdoorlatende verharding. De bestaande grachten zullen breder worden

Na de heraanleg zal de straat deel uitmaken van de zone 30 die al in de omliggende straten geldt.

Kerselaarstraat en Perelaarstraat

We leggen nieuwe grachten aan in de berm. Zo kunnen we regenwater veel beter opvangen en kan het uiteindelijk rustig in de grond sijpelen. Waar geen plaats is voor nieuwe grachten zullen de bermen werken als infiltratieberm, waardoor regenwater zo naar de groene zone ernaast stroomt. 

We leggen de wegen opnieuw aan in asfalt, met een strook grasbetontegels ernaast. Zo kunnen ook bredere voertuigen nog steeds door, maar kan ook hier het regenwater nog goed in de grond sijpelen.

Na de werken worden de Kerselaarstraat en Perelaarstraat enkelrichting voor de veiligheid. We leggen de opritten van de huizen opnieuw aan met waterdoorlatende verharding tot aan de grens tussen het openbaar domein en de privé-domeinen.

Prinsenhoekstraat

In de Prinsenhoekstraat komt er een nieuwe asfalt, maar die beperken we tot wat nodig is voor een goede doorgang. Er zullen heel wat plantvakken bij komen. We leggen de opritten van de huizen opnieuw aan met waterdoorlatende verharding tot aan de grens tussen het openbaar domein en de privé-domeinen.

Prinsenveldstraat

Hier wordt een nieuwe asfaltlaag aangelegd tot waar de riolering vernieuwd wordt.

Leuvensesteenweg

Op het stukje Leuvensesteenweg tussen de Prinsenveldstraat en de Berkenlaan zullen we gescheiden riolering aanleggen. Ook zorgen we, in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), voor veilige fietspaden, meer ruimte voor water en maken we de bushaltes toegankelijker. Dit betekent bijvoorbeeld dat het perron hoger ligt zodat er geen opstap meer is om de bus op te geraken. Ter hoogte van de Willendriesstraat komt een veiligere oversteek en een 3 meter breed dubbelrichtingsfietspad tot aan de Prinsenveldstraat opdat fietsers zich zo veilig naar de vaart kunnen verplaatsen.

Dit zal uitgevoerd worden in een 2e fase. Later volgt hierover meer communicatie. 

EU logoSteun Europese Unie

De Europese Unie betaalt mee voor dit project. 

Dit project maakt deel uit van Wetlands4Cities.

Timing

Als alles goed gaat, verwachten we de timing hieronder te volgen. 

  • zomer 2024: indienen omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
  • mei 2024: start werken fase 1 (riolering en heraanleg straat)
  • begin 2025: einde werken fase 1 (riolering en heraanleg straat)
  • 2025: start werken fase 2 (riolering en heraanleg straat)

In augustus 2024 onderbreekt Infrabel de spoorlijn voor twee weken en sluit vanaf dan ook de overweg af. Meer info over de timing van Infrabel volgt later. 

Partners

  • Pidpa
  • Infrabel
  • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  • Wetlands4cities: De geplande werken worden uitgevoerd dankzij de steun van Europa binnen het project Wetlands4Cities, waarin we samen met Belgische en Nederlandse partners werken aan ‘ontharding’, de afkoppeling van de riolering, de opvang en insijpeling van regenwater.