Het gebied aan de Oude Antwerpsebaan tussen de E19 en de R6, heeft momenteel het statuut ‘Gemengd Regionaal Bedrijventerrein’. In tegenstelling tot het statuut van dit gebied, willen we de site niet volledig ontwikkelen als bedrijventerrein. Het doel is om deze site zo groen mogelijk te ontwikkelen.

Ook de huidige dierenbescherming en het slachthuis maken deel uit van het projectgebied. De dierenbescherming krijgt een plek op het toekomstig bedrijventerrein en het zware verkeer van het slachthuis zal via de nieuwe aansluiting richting N16 rijden. Dit is beter voor de leefbaarheid in de wijk Galgenberg.

Om de bestaande woningen rechtszekerheid te geven, een deel van het groen te verankeren en afspraken te maken rond de bedrijvigheid moet een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) worden opgemaakt. Dat gebeurt op basis van het masterplan dat werd opgemaakt.

 • Plannen

  Ken jij de plannen van Mechelen-Noord III al? Hier komt plek voor wonen en werken. 

 • Timing

  De timing is nog onbekend. Maar de volgorde van aanpak kennen we wel al. 

 • Ligging

  Bekijk de ligging van Mechelen-Noord III.

 • Samen met de buurt

  We betrekken de buurt zoveel mogelijk bij dit stadsvernieuwingsproject.