Vandaag hebben de gronden de bestemmingen regionale bedrijvigheid en milieubelastende industrie. Voor realisatie is een herbestemming via een RUP nodig. Dat RUP legt ook regels vast voor de toekomstige bebouwing. 

 • Samen denken

  We betrekken de buurt zoveel mogelijk bij dit stadsvernieuwingsproject.

 • plannen

  Ken jij de plannen van Mechelen-Noord III al? Hier komt plek voor wonen en werken. 

 • Timing

  De timing is nog onbekend. Maar de volgorde van aanpak kennen we wel al. 

 • Ligging

  Bekijk de ligging van Mechelen-Noord III.