Het masterplan bepaalt de ambities voor dit projectgebied. Op de kaart hieronder zie je de plannen in een oogopslag. Via de menu's onderaan lees je meer over de verschillende ambities.

  1. Gebouwen in de KMO-zone (zone voor kleine en middelgrote ondernemingen)
  2. Dierenbescherming
  3. Bedrijfswoningen in de KMO-zone
  4. Woningen
  5. Boomgaard als natuurlijke buffer voor geluidshinder van de E19
  6. Buurtondersteunende functies zoals een crèche of groentewinkel 
  7. Appartementen