Wat zijn de plannen voor deze zone?

Waar nu het slachthuis en de Dierenbescherming zijn, willen we ongeveer 12 eengezinswoningen en 162 appartementen bouwen.

De appartementsgebouwen hebben een bouwhoogte die varieert van 3 bouwlagen ter hoogte van de Slachthuislaan tot maximaal 8 bouwlagen tegen de R6.

De Slachthuislaan willen we zoveel mogelijk ontharden. Langs de Slachthuislaan komen buurtondersteunende functies, bijvoorbeeld een crèche, groentewinkel of strijkatelier.