Wat zijn de plannen voor deze zone?

Op de site Mechelen-Noord III behouden we de bestaande woningen langs de Oude Antwerpsebaan. Deze zone is nu gemengd regionaal bedrijventerrein. Dat willen we wijzigen naar woongebied. In het zuiden van het gebied bouwen we nog vijf woningen aan de Oude Antwerpsebaan.

Ten noorden van de Oude Antwerpsebaan willen we een bedrijventerrein voor kleine en middelgrote ondernemingen bouwen. Dat kunnen bedrijven, een bedrijfsverzamelgebouw en een aantal bedrijfswoningen zijn. Het bedrijfsverzamelgebouw kan bestaan uit kantoren, bedrijven, coworkingspaces, onthaal, cafetaria en vergaderzalen.

In het noordwesten van de bedrijvenzone voorzien we een gebouw met uitloopweides voor de Dierenbescherming.

De overige ruimte op Mechelen-Noord III kunnen we herbestemmen als bijvoorbeeld open ruimtegebied of bosgebied.