In 2019 verhuisde de Mechelse bibliotheek van de Moensstraat naar het Predikherenklooster. Daarom zochten we een nieuwe bestemming voor deze site in het centrum van de stad. Ontwikkelaar CAAAP zal er een circulair woonproject bouwen met 16 appartementen, 6 woningen en een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners.

Plannen

Toen de nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster de deuren opende, gingen we op zoek naar een nieuwe toekomst voor de oude bibliotheek. Deze mooie site in het hart van de stad wordt een groen en gezellig woonproject.

Wonen in de historische binnenstad

Ontwikkelaar CAAAP en architectenbureau BOB 361 bouwen een nieuwe woonbuurt met:

 • 16 appartementen
 • 6 woningen
 • grote, collectieve binnentuin
 • daktuin op het gebouw aan de Ziekenliedenstraat
 • commerciële ruimte en een praktijkruimte
 • ondergrondse parking voor 35 auto’s
 • buurtfietsenstalling

Gemeenschappelijke, groene binnentuin

Van de open ruimte voor de oude bibliotheek maken we een mooi plein. Tussen de gebouwen komt er een gemeenschappelijke tuin.

Auto’s rijden de parking in via een compacte autolift en dus niet via een helling. Zo neemt een inrijhelling geen extra ruimte in.

Portierswoning met toegang tot daktuin

De Portierswoning in de Gebroeders Verhaegenstraat is belangrijk erfgoed en blijft behouden. De achtergevel van het gebouw komt helemaal vrij. Het gebouw krijgt een rechtstreekse verbinding met een daktuin waar (eetbaar) groen kan groeien en waar ook bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

CAAAP zocht en vond een ambitieuze ondernemer met een hart voor circulair ondernemen die de Portierswoning en daktuin wou aankopen en gebruiken. De invulling van het pand moest lokaal, duurzaam en buurtversterkend zijn.

Samen met PAKT, een dakboerderij in Antwerpen, schreef CAAAP een kandidatuur uit. En daaruit bleek dat Diederik Beele en zijn echtgenote Ann Vyvey de juiste ondernemers waren voor dit project. Zij zullen ervoor zorgen dat de Portierswoning een echte ontmoetingsplek wordt. Ze focussen op een circulair verhaal, ecologie en gezonde voeding. Bij de inrichting behouden ze de oorspronkelijke indeling van het gebouw zoveel mogelijk en ze hergebruiken de bestaande materialen. Het ondernemerskoppel zorgt voor 2 gastenkamers en een klein horecaconcept. Hun groenten en fruit zullen ze halen uit de dakmoestuin. Via informatieve en culinaire rondleidingen, workshops en activiteiten kan iedereen trouwens die daktuin betreden. 

Duurzaam en circulair bouwen

Toen we een nieuwe toekomst voor de oude site zochten, stelden we enkele duidelijke voorwaarden.

Zo verwachten we dat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn voor de verwarming, koeling en productie van sanitair water.

Onder de nieuwe parking komt een BEO-veld.

Daarnaast zal de ontwikkelaar bestaande structuren en materialen zoveel mogelijk hergebruiken. De bestaande kelder vormt hij bijvoorbeeld om tot een deel van de ondergrondse parking.

De nieuwe ontwerpen en materialen zijn makkelijker aanpasbaar. Dat vereenvoudigt latere aanpassingen, bijvoorbeeld als de site een nieuwe functie krijgt of als de wensen van bewoners veranderen.

Deze principes van circulair bouwen zorgen voor minder afval.

Timing

 • December 2021: start voorverkoop woningen door CAAAP
 • 2022 - 2024: uitvoering werken
 • Najaar 2023: werken Portierswoning
 • Voorjaar 2025: opening Portierswoning

Historiek

Op de plaats van het Ziekenliedenklooster werd de oude bib gebouwd in de loop van de 20ste eeuw. 

Op de kop van de Ziekenliedenstraat en Moensstraat stond oorspronkelijk de vroeg 16de-eeuwse woning van Nicolaas Everaerts, voorzitter van de Grote Raad. Aan de kant van de Moensstraat schermde een muur de kloostertuin af. De portierswoning werd in de 20ste eeuw volledig herbouwd in een neo-architectuur.  Omwille van de (neo)architectuur, de beeldbepalende ligging en omwille van de belangrijke personen die er ooit woonden of het lieten bouwen, wordt het als waardevol erfgoed beschouwd.  

Sinds september 2019 kreeg de oude bib een tijdelijke invulling. Mest vzw en Artenove konden hier terecht tot de werken zouden straten. Ondertussen zochten we een nieuwe functie voor de site met een totale oppervlakte van ongeveer 2200 m². 

Partners

Projectontwikkelaar CAAAP staat in voor de ontwikkeling en de verkoop van Portier 51.

Ligging

Bibliotheeksite Moensstraat ligt centraal in de historische binnenstad, tussen de Moensstraat, de Ziekenliedenstraat en de Gebroeders Verhaegenstraat.