In 2019 verhuisde de Mechelse bibliotheek van de Moensstraat naar het Predikherenklooster. Daarom zochten we een nieuwe bestemming voor deze site in het centrum van de stad. Ontwikkelaar CAAAP zal er een groen woonproject bouwen met 16 appartementen, 6 woningen en een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners.

Plannen

Toen de nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster de deuren opende, gingen we op zoek naar een nieuwe toekomst voor de oude bibliotheek. Deze mooie site in het hart van de stad wordt een groen en gezellig woonproject.

Wonen in de historische binnenstad

Ontwikkelaar CAAAP en architectenbureau BOB 361 bouwen een nieuwe woonbuurt met:

  • 16 appartementen
  • 6 woningen
  • grote, collectieve binnentuin
  • daktuin op het gebouw aan de Ziekenliedenstraat
  • commerciële ruimte en een praktijkruimte
  • ondergrondse parking voor 35 auto’s
  • buurtfietsenstalling

Gemeenschappelijke, groene binnentuin

Van de open ruimte voor de oude bibliotheek maken we een mooi plein. Tussen de gebouwen komt er een gemeenschappelijke tuin met een wandel- en fietspad.

Auto’s rijden de parking in via een compacte autolift en dus niet via een helling. Zo neemt een inrijhelling geen extra ruimte in.

Portierswoning met toegang tot daktuin

De Portierswoning in de Gebroeders Verhaegenstraat is belangrijk erfgoed en blijft daarom behouden. De achtergevel van het gebouw komt helemaal vrij. Het gebouw krijgt een rechtstreekse verbinding met een daktuin waar (eetbaar) groen kan groeien en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Ontwikkelaar CAAAP zocht en vond een ambitieuze ondernemer die deze woning en de daktuin een nieuwe functie wil geven die circulair, lokaal, duurzaam en buurtversterkend is. Binnenkort maken we de uitbater bekend. 

Duurzaam en circulair bouwen

Toen we een nieuwe toekomst voor de oude site zochten, stelden we enkele duidelijke voorwaarden.

Zo verwachten we dat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn voor de verwarming, koeling en productie van sanitair water.

Onder de nieuwe parking komt een BEO-veld.

Daarnaast zal de ontwikkelaar bestaande muren en materialen zoveel mogelijk hergebruiken. De bestaande kelder vormt hij bijvoorbeeld om tot een deel van de ondergrondse parking.

De nieuwe ontwerpen en materialen zijn makkelijker aanpasbaar. Dat vereenvoudigt latere aanpassingen, bijvoorbeeld als de site een nieuwe functie krijgt of als de wensen van bewoners veranderen.

Deze principes van circulair bouwen zorgen voor minder afval.

Timing

  • December 2021: start voorverkoop woningen door CAAAP
  • Augustus 2022 - september 2024: uitvoering werken

Historiek

Op de plaats van het Ziekenliedenklooster werd de oude bib gebouwd in de loop van de 20ste eeuw. Sommige kloostergebouwen uit de 17de en 18de eeuw bleven bewaard.

De aangrenzende portierswoning van Nicolaas Everaerts in de Gebroeders Verhaegenstraat is gebouwd in de 16de eeuw. Door zijn grote erfgoedwaarde herstellen we deze woning op zo’n manier dat veel oorspronkelijke onderdelen bewaard blijven.

Sinds september 2019 staat de oude bib leeg. Toen opende de nieuwe stadsbibliotheek Het Predikheren haar deuren. Daardoor zochten we een nieuwe functie voor de site met een totale oppervlakte van ongeveer 2.200 m².

Partners

Projectontwikkelaar CAAAP staat in voor de ontwikkeling en de verkoop van Portier 51.

Ligging

Bibliotheeksite Moensstraat ligt centraal in de historische binnenstad, tussen de Moensstraat, de Ziekenliedenstraat en de Gebroeders Verhaegenstraat.