Op de plaats van de oude ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest komt het nieuwe woonzorgcentrum Hof van Egmont. Daarnaast is er ook ruimte voor een wijkgezondheidscentrum, woningen en groene ruimte.

Samen denken

De uitwerking van het ontwerp vordert goed. Er zijn intussen nieuwe toekomstbeelden en inzichten. Dat wilden Zorgbedrijf Rivierenland en CAAAP delen met de buurt. Op 22 mei vond er daarom een infomoment plaats. De presentatie kan je nog steeds bekijken. Krijg je graag de uitgebreide presentatie? Vraag het aan Yana van CAAAP door een mail te sturen naar yana.demeuter@caaap.be.

Woensdag 17 mei verwelkomden we de nauwe buurt voor een werfbezoek, waar we meer duidelijkheid gaven over de sloop. 

Woensdag 8 februari deelden we de plannen met de buurtbewoners van de Zwartzustersvest en de inwoners van Hof van Egmont.  Bekijk de infopanelen en krijg ook het volledige verhaal mee. 

Plannen

Het ziekenhuis AZ Sint-Maarten had tot 2018 een campus aan de Zwartzustersvest. Daarna verhuisde het ziekenhuis naar een nieuw gebouw in Mechelen-Noord. Zorgbedrijf Rivierenland kocht de vrijgekomen gebouwen en zal er een nieuwe thuis bouwen voor het woonzorgcentrum Hof van Egmont. Dat bevindt zich momenteel aan de Speecqvest.

Daarnaast komt er voor Wel en Wee een wijkgezondheidscentrum. Dit is een groepspraktijk waar huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken. Het centrum biedt gezondheidszorg van goede kwaliteit. Er zal een open sfeer zijn waar iedereen altijd welkom is. 

47 nieuwe (private) stadsappartementen en 16 assistentiewoningen maken ook nog deel uit van dit project. We zorgen voor een aangenamere publieke ruimte. Dat doen we bijvoorbeeld door extra levendige ontmoetingsplekken zoals een koffiebar, wasbar of brasserie te voorzien. Aangenaam voor jong en oud.  Tenslotte vullen we deze woonzorgsite nog aan met een parking. 

Hof van Egmont

Voor Zorgbedrijf Rivierenland komt er: 

 • 1 woonzorgcentrum, bestaande uit
  • 90-100 zorgflats
  • 2 binnentuinen
  • 96 kamers voor mensen met dementie, verdeeld over 12 groepswoningen
 • 10 kamers voor kortverblijf
 • 1 dagverzorgingscentrum
 • 1 lokaal dienstencentrum 
 • buurtgerichte functies

Timing 

 • 2023: aanvraag vergunning woonzorgsite
 • februari 2023: archeologie 
 • februari - oktober 2023: afbraakwerken
 • 2024: start werken 
 • eind 2026: einde werken

Historiek

Het terrein was in de 15de eeuw deel van het toenmalige paleis van Margaretha van York. In 1613 lieten de aartshertogen Albrecht en Isabella dit paleis over aan de Sociëteit Jesu. Een ontbinding van de Jezuïetenorde door de Oostenrijkse macht in 1775 zorgde ervoor dat het gebouw een militair invalidenhuis werd.

In het midden van de 19de eeuw zorgden ondervoeding, slechte woningen, bacteriële infecties via het Dijlewater en de vlieten, en de algemene slechte hygiëne voor verschillende ziektes in de stad. In 1844 kocht het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen de gronden in de Keizerstraat. Ze
vestigde er het nieuwe gasthuis.

De realisatie van het stedelijk Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in de Keizerstraat gebeurde tussen 1854-1857. Het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis was een voor zijn tijd enorm moderne instelling op het vlak van hygiëne en gezondheidszorg.

Een groot gedeelte van het negentiende-eeuwse ziekenhuis moest in de jaren ‘70 en ‘90 plaats maken voor een nieuw, modern ziekenhuis. Hierdoor blijft enkel nog de U-vormige vleugel aan de Keizerstraat met centraal gelegen kapel over van het originele gebouw dat wij op onze beurt zullen behouden.

Archeologie

In enkele zones op deze site zouden nog sporen van vroegere bebouwing te vinden kunnen zijn. Archeologiebureau BAAC zal daarom deze plek onderzoeken. Eerst legden ze proefputten aan op het terrein, om verschillende lagen in de bodem te bekijken. Hieruit zal blijken of extra onderzoek, in de vorm van een grotere opgraving, nodig is. 

Tijdelijke invulling

Toen het ziekenhuis AZ Sint-Maarten verhuisde, kreeg de campus 2 tijdelijke functies:  

 • Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) organiseerde er winteropvang voor daklozen. Van begin 2022 tot juni 2022 opende er een blijvende nachtopvang voor de regio. 
 • Daarnaast ving het Rode Kruis asielzoekers op in de oude ziekenhuisvleugel. Vanaf juni 2022 verhuisden die bewoners naar een nieuw opvangcentrum in Boom, het nooddorp in de Nekker of vonden ze onderdak bij mensen thuis.

Partners

 • archeologiebureau BAAC
 • afbraakwerken: firma Van Loo
 • ontwerp en bouw: tijdelijke Maatschap CAAAP + Artes Roegiers
  + Artes Depret + Artes Projects.

Ligging

De campus Zwartzustersvest ligt aan de ring, tussen de Zwartzustersvest en de Keizerstraat.