Na jaren leegstand krijgt het oude gasthuis in de Keizerstraat een nieuwe invulling. ’t Gasthuis wordt een centrale plek voor mensen met kanker. Een ontmoetingsplaats waar alles samenkomt: van revalidatie, psychologische hulp en speciale voeding tot massages, verzorgende producten en uiteenlopende hulpmiddelen. ‘t Gasthuis moet het leven van patiënten en mantelzorgers dat beetje lichter maken.

Plannen

Stad Mechelen kocht recent het oude gasthuis in de Keizerstraat aan. Na jaren leegstand krijgt dit historische gebouw een nieuwe invulling.

We verkopen het gebouw met de mogelijkheid om op de bovenste verdiepingen een private invulling te realiseren. Dit doen we in combinatie met de voorwaarde om het volledige gelijkvloers, goed voor 1200 vierkante meter, ter beschikking te stellen aan de stad. Hier komt ’t Gasthuis, een ontmoetingsplek voor mensen met kanker.

We zoeken private uitbaters die willen meewerken aan deze droom. Ook organisaties zoals Kom op Tegen Kanker, de Vlaamse en de Federale overheid proberen we te overtuigen van de meerwaarde van dit project.

Waarom is dit nodig?

In ons land krijgen dagelijks 188 mensen een kankerdiagnose. 188 levens die plotsklaps overhoop worden gegooid, samen met de levens van hun familieleden en vrienden. Wie ziek is, wil niet van hier naar daar moeten rijden. Toch is dat exact wat kankerpatiënten vandaag moeten doen.

Dit initiatief wil het leven met kanker draaglijker maken door alles samen te brengen op één plek. In ’t Gasthuis vind je een kapper, pruikenwinkel, speciale voeding, verzorgende producten en andere benodigdheden. Tegelijk kan je er terecht voor revalidatie, massages en psychologische ondersteuning.

Historiek

De gasthuiszusters Augustinessen richtten eind 12de eeuw het Mechelse Onze-Lieve-Vrouwegasthuis op. Het oorspronkelijke hospitaal lag in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Pas in 1857 verhuisde dit ziekenhuis naar een nieuw gebouw op het domein van het oude jezuïetenklooster in de Keizerstraat.

Hypermodern

Talrijke onderzoeken gingen vooraf aan de bouw van het nieuwe Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis. Het groeide uit tot een voor die tijd hypermoderne instelling, opgetrokken volgens de principes van de paviljoenziekenhuisbouw.

De plannen hielden rekening met onder meer doelgroepenvaccinatie, scheiding tussen mannen en vrouwen en luchtcirculatie. Concreet werd een stelsel van semi-vrijstaande paviljoenen gerangschikt rond twee rechthoekige binnenplaatsen. Met centraal de vleugel met kapel, sacristie en kloostervertrekken van de zusters.

De eerstesteenlegging van het nieuwe gasthuis gebeurde op 3 juli 1854 in het bijzijn van koning Leopold I. Pas op 14 oktober 1857 werden de zieken overgebracht van het oude naar het nieuwe complex, dat over 200 bedden beschikte.

Uitbreiding

Het sobere, bakstenen en symmetrische gebouw met neoclassicistische inslag werd ontworpen door de in Mechelen gevestigde architect Charles Drossart. Net zoals het Sint-Jozefsweeshuis (1852) in de Lange Schipstraat, waar nu de kantoren van het Sociaal Huis gevestigd zijn. De toegang aan de Keizerstraat wordt geaccentueerd door een ruim voorplein dat oorspronkelijk via een ijzeren hekwerk van de straat was afgesloten.

In 1973 breidde het gasthuis uit met een L-vormig nieuwbouwcomplex in het tuingedeelte boven de Heergracht. Tussen 1996 en 2000 moest een groot gedeelte van het oude ziekenhuis plaats maken voor een nieuwe ziekenhuisvleugel. Hierdoor resteert van het in 1857 voltooide complex enkel nog de U-vormige vleugel aan de Keizerstraat. De kapel, gevels en daken van deze vleugel werden op 5 december 2005 beschermd als monument.

Kunstwerken

Centraal bevindt zich de gasthuiskapel met haar mooie lichtinval. Daar valt de oudere aankleding op: het barokaltaar met de kopie van de kruisafneming van Van Dijck, geflankeerd door de beelden van Sint-Augustinus en Sint-Elisabeth (de patroonheiligen van het gasthuis), en het 17de eeuwse orgel. Deze werden nog door de zusters meegebracht uit het gasthuis in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Een aantal kunstwerken, waaronder drie schilderijen, werden bij de verkoop aan de Regie overgedragen aan de stad en zitten in het depot van het Hof van Busleyden.

Leuk om weten is dat de beroemde Besloten Hofjes, nu tentoongesteld in het Hof van Busleyden, het werk zijn van de zusters Augustinessen. Je kon ze vroeger terugvinden in een (verdwenen) kloostervleugel van het gasthuis.

Leegstand

Het gebouw werd eind 2007 aangekocht door de Regie der Gebouwen met de bedoeling er een uitbreiding van het ertegenover gelegen Gerechtshof te realiseren. Er werden verschillende plannen opgemaakt, maar verder dan een aantal dringende instandhoudingswerken (dichttimmeren van de ramen, metalen nooddaken, …) is de realisatie ervan nooit geraakt. De vele jaren leegstand hebben spijtig genoeg geleid tot verval.

Nieuwsbrief

De herbestemming van 't Gasthuis is een vernieuwend project, we krijgen dus ook heel veel enthousiaste reacties. Veel Mechelaars zijn benieuwd, anderen hebben goede ideeën en er zijn ook al professionals die graag willen meewerken om dit project tot een succes te maken. Maar voor de deuren openen moeten er nog een paar belangrijke stappen gezet worden.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de evolutie? Word je graag betrokken bij dit project? Wil je steunen of samenwerken? Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte.

Hou me op de hoogte