Pidpa plant rioleringswerken uit te voeren in de Plankendaalstraat, Kreefthoeveweg, Rateaulaan, Lotelingenstraat en Muizenvaart, zodat de Barebeek niet langer vervuild wordt met rioleringswater. Van de gelegenheid maken we gebruik om meteen te zorgen voor een nieuwe, klimaatvriendelijkere aanleg van de straat.

Samen denken

Op 22 november vond er een eerste buurtmoment plaats. Daar communiceerden we de plannen met de bewoners. 

De bewoners van de Plankendaalstraat konden een tegeltuin aanvragen tot en met 31 december 2022. Het vrolijkt de gevel op en is goed voor de biodiversiteit en het klimaat. Heb jij zo'n aanvraag gedaan? Tijdens de werken van de straat helpen wij met het aanbrengen van het groen aan de gevels.

Plannen

In de Lotelingenstraat en Muizenvaart zal Pidpa een DWA-riolering aanleggen. De DWA of droogweerafvoer verzamelt en transporteert het afvalwater naar een plek dat het kan zuiveren. 

In de Plankendaalstraat, Kreefthoeveweg en Rateaulaan komt een riolering waarbij ze het afval- en regenwater scheiden. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat regenwater zoveel mogelijk insijpelt in de grond of dat het ergens wordt opgeslagen. 

Aangezien Pidpa hier dus zal moeten werken, gebruiken wij dit moment om de straten beter aan te leggen. De bedoeling is om een aangename buurt te creëren met een mooie uitstraling. We gaan voor een klimaatbestendige aanleg. We worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met momenten van hitte en droogte. Daar zullen we op inspelen. Bovendien willen we de biodiversiteit versterken. Ontharding speelt hier een grote rol in. En het creëert ook nog eens extra ruimte, waar buren elkaar kunnen ontmoeten. 

Onze plannen zorgen ook voor veiligere situaties voor voetgangers en fietsers. 

Kreefthoeveweg en Plankendaalstraat vanaf kruispunt met Wupstraat

In dit gedeelte van het project zetten we op zoveel mogelijk ontharding en vergroening. De verharding die er toch komt (voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen en toegangen tot woningen), zal zo veel mogelijk waterdoorlatend zijn. 

De groene bermen leggen we aan als kommen van 30 cm diep waar regenwater kan infiltreren. Op het einde van de Plankendaalstraat leggen we het fietspad naar de Muizenvaart opnieuw aan zodat dit veiliger en comfortabeler is.

Plankendaalstraat tussen Leuvensesteenweg en kruispunt met Wupstraat

In dit deel focussen we op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Ze krijgen brede voetpaden en fietssuggestiestroken. Het deel Plankendaalstraat tussen de Leuvensesteenweg en de Rateaulaan wordt enkelrichting (richting Leuvensesteenweg). Dat creëert veiligere situaties. 

Waar mogelijk ontharden we en zorgen we voor extra plantvakken. De parkeerplaatsen krijgen waterdoorlatende verharding.  

Rateaulaan

De Rateaulaan krijgt klinkerverharding. De Rateaulaan zal zoals de Plankendaalstraat enkelrichting worden, in de richting van de Plankendaalstraat. Voor de gevels van de rijwoningen komen er plantvakken. 

Aan de zijde van de bomen krijgen parkeervakken opnieuw waterdoorlatende verharding. De bestaande bomen behouden we, op 1 boom met een lage levensverwachting na. We stellen een plan op om negatieve impact van de werken op deze bomen te voorkomen.

De Rateaulaan krijgt echt de uitstraling van een woonerf, waar het aangenamer is om te wonen en waar voetgangers het ritme aangeven.

Lotelingenstraat en Muizenvaart

Pidpa voorziet hier sleufherstel. Dit betekent dat er na de rioleringswerken een nieuwe asfaltlaag komt. Verder passen we de inrichting van de straten niet aan. 

Budget

Pidpa voorziet net geen 3 miljoen euro voor de rioleringswerken. Wij voorzien op onze beurt 705.000 euro voor het uitvoeren van deze werken. 

Timing

Als alles goed loopt, volgen we onderstaande timing: 

  • voorjaar 2024: start nutswerken
  • zomer 2024: start riolerings- en wegenwerken

Partners

Studiebureau: Arcadis

Ligging

Deze buurt ligt vlakbij de ZOO Planckendael. Ook de Vaart stroomt ernaast.