Op de kruising van de Hombeeksesteenweg en de Uilmolenweg zou oorspronkelijk de sport- en recreatiesite Uilmolenweg worden gebouwd. In maart heeft de Raad van State echter besloten om het deelplan Vrijbroekpark van het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie (RUP ZVR) te vernietigen. Dit betekent dat de geplande werken en investeringen op de Uilmolenweg niet kunnen worden uitgevoerd in de periode van 2023/2024. De realisatie van het sportpark zal daarom worden uitgesteld tot de volgende bestuursperiode.

Ondanks dit uitstel blijft de ontwikkeling van het sportpark op de Uilmolenweg een belangrijke prioriteit voor de stad Mechelen, omdat het van grote waarde is voor alle sportpartners en inwoners van Mechelen. De stad Mechelen en de provincie Antwerpen zullen nu zorgvuldig de feedback van de Raad van State verwerken en een juridisch traject volgen om ervoor te zorgen dat alles in orde is volgens de wet. Dit traject zal niet de snelste oplossing bieden, maar het is wel de duurzaamste en sportgerichte optie. Zo zorgen we ervoor dat dit veelbelovende sportproject niet in gevaar komt.

Timing

  • Maart 2023: arrest Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Vernietiging deelplan Vrijbroekpark van RUP ZVR.
  • 2023-2024: aanvatten juridisch traject: rechtszekerheid creëren voor de site, werken aan nieuw uitvoeringsplan
  • Maart 2024: opstart ontwikkelen nieuw inrichtingsplan

Voor meer info kun je terecht bij Team Sport op sport@mechelen.be.

Dit project wordt gesteund door Sport Vlaanderen.