Kantvelde is een privé project waar TM Kantvelde, een samenwerking tussen Durabrik en Bostoen, zijn schouders onder zet. De ontwikkelaar wilt van deze locatie een groene woonsite maken. Kantvelde zal zo uitgroeien tot een gezinsvriendelijke woonwijk met groene voorzieningen.

Samen denken

Er komt een gemeenschappelijke tuin in Kantvelde. Daar willen we zorgen voor een buurtpaviljoen met overdekt terras. Handig voor activiteiten, zowel voor de bestaande als de toekomstige buurtbewoners. Samen met de omwonenden zullen we op zoek gaan naar de ideale invulling.

In 2018 was er een projectweek. Architecten, studiebureaus, diensten van de overheid en buurtbewoners ontfermden zich een week lang over een nieuw concept voor de buurt. De aandachtspunten die hieruit kwamen, zijn:

 • Behoud van de aanwezige bomen en dichter bouwen om meer open ruimte te hebben
 • Een aanbod van verschillende woningen met aandacht voor gezinsvriendelijke woningen
 • Een duurzame woonwijk die rekening houdt met de omgeving
 • Aandacht voor de impact van mobiliteit op de omliggende wegen 
 • Bijkomende fiets en wandelverbinding richting de Dijle

Deze aandachtspunten vind je ook terug in het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen.

In september 2022 waren we aanwezig tijdens het infomoment over Mechelen-Noord III. Daar kon de ruimere buurt kennis maken met Kantvelde

Plannen

Het ganse gebied is momenteel nog private eigendom. De eigenaars hebben het terrein in 2016 wel al ingericht als park en publiek toegankelijk gemaakt. Er zijn wandelpaden en wadi's. Samen met de realisatie van de woonontwikkeling op een deel van het terrein, zal het resterende  park en volledige bos overgedragen worden aan de Stad Mechelen en ingelijfd worden bij het openbare domein.

Een combinatie van woningen en appartementen (max. 225) komen in een compacte structuur op de site, verdeeld over 3 gebouwen. Dit met aandacht voor de bestaande woonwijken, zodat alles netjes bij elkaar past zoals het volume en de hoogte van de gebouwen. De architecten springen creatief om met vernieuwende soorten woningen en buitenruimte. Zo maken ze gezinsvriendelijk wonen op een kleinere oppervlakte aantrekkelijk. 

Naast woningen zullen er enkele kleinschalige buurtondersteunende functies zijn, voor bijvoorbeeld een buurtwinkel, horeca…

Klimaatvriendelijke omgeving

De buurt kan genieten van het groen in het park en bos ernaast. Er komt hier gras, struiken en bomen. Dat publieke groen zal aansluiten bij de privétuinen. Al dat groen vormt niet alleen een buffer (geluid & visueel) tot de N16, maar het geeft ook ruimte voor water.

De beboste strook aan de N16 is een watergevoelig gebied. Hier komt geen bebouwing en wordt volledig behouden. 

In totaal zal er 3,8 hectare bos en park vrij toegankelijk zijn. Je zal er volop kunnen genieten van het groen dankzij speel- of ligweides, banken, speelzones, wandelpaden ...

We verwachten sterke inspanningen van de ontwikkelaar om duurzaam om te gaan met energie, water, open ruimte… 

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van dit project. Zo kijken we naar de bouw van kwalitatieve wandel- en fietsvoorzieningen. Er komt bijvoorbeeld een groene verbinding met de N16 voor actieve weggebruikers. Fietsenstallingen zorgen ervoor dat je jouw fiets gemakkelijk kwijt kan. Dit zal nodig zijn, want de woonwijk wordt autoluw. Daarom voorzien we voldoende deelfietsen en -wagens. Parkeren gebeurt ondergronds.

Op de N16 staat er nu al een bushalte. 

De buurt maakte zich zorgen over de parkeerdruk en extra autoverkeer. Daarom gebeurde er een wijkcirculatie-onderzoek in het najaar van 2022. De eerste tellingen zijn ondertussen uitgevoerd en de resultaten worden in kaart gebracht om te delen met de buurt. 

In het voorjaar van 2023 zal aannemer Vanhout (samen met Besix Infra) het kruispunt van de Elektriciteitstraat met de N16 vernieuwen en de Elektriciteitstraat voor een deel opnieuw aanleggen. We koppelen het nuttige aan het aangename en zorgen voor nieuwe fietspaden en voorsorteerstroken.

Daarnaast onderzoeken we ook nog de onderwerpen hieronder: 

 • de mogelijkheid om van de N16 een lokale weg type stadsboulevard te maken (met verlaagde snelheid) 
 • de vernieuwing van fietspaden langs de Antwerpsesteenweg
 • het opnieuw aanleggen van de Galgestraat met meer groen 

Masterplan

In overleg met ons werkte de ontwikkelaar een masterplan uit voor dit project, waarin ze de toekomstvisie van deze plek vastlegden. Via een video geven ze hier meer uitleg over. 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Kantvelde is één van de elf deelgebieden van het GRUP ‘Regionaal stedelijk gebied Mechelen’. Het GRUP bespreekt de langetermijnvisie van de stadsontwikkeling voor die gebieden. De plaatsen liggen op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid organiseert dit proces. Daarbij betrekken ze ons. 

In 2008 kreeg het volledige gebied van Kantvelde de bestemming woongebied. Na zowel feedback van de bewoners en het nieuwe GRUP gebeurde hier een aanpassing.

Het aantal toegelaten nieuwe woningen verminderde en meer ruimte ging naar park en bos. Het GRUP moedigt een groen-blauw netwerk aan. Toegepast op Kantvelde betekent dit dat er minstens 3,5 hectare groene, aaneengesloten ruimte (ongeveer de Kruidtuin) beschikbaar moet zijn voor de wijk. Het park biedt zo ademruimte aan de buurt.

De overheid neemt ook andere doelen mee in het GRUP, waar Kantvelde mee moet rekening houden zoals duurzaam omgaan met energie, water, open ruimte… 

Timing

 • 2016: Iedereen kreeg toegang tot Kantvelde, als park voor de ruimere buurt.
 • 2018: participatieweek
 • mei - juni 2022: openbaar onderzoek GRUP Regionaalstedelijk Gebied Mechelen
 • najaar 2022:
  • definitieve vaststelling GRUP
  • wijkcirculatie-onderzoek
 • zomer 2023: communicatie masterplan door TM Kantvelde
 • voorjaar 2023: start werken Galgestraat
 • 2024: vernieuwen kruispunt N16 met elektriciteitsstraat

De timing in verband met de bouw van dit project kunnen we nog niet voorspellen. Eerst moet de ontwikkelaar de vergunningen nog in orde brengen. En hierbij horen telkens openbaar onderzoeken. Zodra we de timing beter kunnen inschatten, passen we deze webpagina aan. 

Historiek

In afwachting van de ontwikkeling, richtte de ontwikkelaar in 2016 het volledige gebied tijdelijk in als park. Zo maakt de ruime buurt nu al gebruik van de beschikbare groene ruimte. Het park werd op natuurlijke wijze ingericht met wadi's en wandelpaden. Dichter bij de N16 is er een dichtbebost deel. In 2018 kwamen er al 11 woningen en 3 appartementen aan de B. Serroenstraat.

Partners

Ligging

Kantvelde omvat een bosgebied van 2.2 hectare, een parkgebied van 1.6 hectare en een woongebied van 3 hectare. Het gebied ligt tussen de N16, de woonbuurten Schorsvelden (achter het stadion van Racing Mechelen) en Galgenberg/Oude Antwerpsebaan.