Gepubliceerd op:
24
augustus
2023

Zo’n masterplan vormt een kader voor de vele onderdelen en (bouw)fases van het project. Onderwerpen zoals de visie, bebouwing, mobiliteit en duurzaamheid vind je hierin terug in woord en beeld.

In het noordelijke deel kwam er al een nieuwe straat, de Berthe Seroenstraat, en 14 woningen bij. Voor de verdere ontwikkeling van de site was er een vernieuwde visie nodig, ofwel een nieuw masterplan. Daarbij krijgt het behoud van zoveel mogelijk publieke, open ruimte voorrang. Dat betekent compactere bebouwing en het behoud van meer groen. 

Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in 210 woningen die verspreid worden over 3 gebouwen, aansluitend bij de bestaande woonwijken. De ontwikkeling zal ongeveer 2 ha, ofwel 2 voetbalvelden, innemen. Voor de rest is er zo weinig mogelijk verharding en wilt de ontwikkelaar gaan voor een open buurt. Op de benedenverdieping van de bouwvelden zal plaats zijn voor buurtversterkende elementen, zoals een buurtwinkel.

Groen

Het loofbos langs de N16 blijft volledig. Enkele populieren die werden aangeplant voor houtwinning en die in het woongebied staan, zullen weggehaald en vervangen worden door telkens 3 nieuwe bomen. 3,8 ha bos en park wordt openbaar domein waardoor iedereen kan meegenieten van al het groen. 

Mobiliteit 

Er komt een ondergrondse parking voor de bewoners en hun bezoekers. Deelmobiliteit krijgt ook een rol in dit verhaal. Er komt een groene verbinding voor fietsers en voetgangers van en naar de N16.  

Waarom was er een nieuw masterplan nodig?

In het vorige masterplan ging nog te veel ruimte naar verharding en privé tuinen.