Op de site Verbeemen stond ooit de gelijknamige fabriek. Nieuwe eigenaar Santerra NV zal op het terrein een woonwijk met 67 woningen bouwen. Daarnaast komt er ook een buurtpark, het Gommaruspark.

Plannen

De site Verbeemen is 25.000 m² groot. Op deze plek komen:

  • 42 appartementen aan de kant van de treinsporen. Daarvoor verdwijnt een deel van de Oude Sint-Gommarusstraat.
  • 25 woningen rond het nieuwe Gommaruspark. De tuinen van die woningen grenzen aan de tuinen van de Dalenborchstraat en Pasmolenstraat.
  • 80 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners.
  • 34 parkeerplaatsen en 88 fietsenstallingen voor bezoekers.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Op 23 mei 2017 keurde de gemeenteraad van Mechelen het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Verbeemen’ goed. De nieuwe site maakt deel uit van opwaardering van de buurt Nekkerspoel.

Je kan alle plannen raadplegen bij de documenten. 

Vervuilde grond

Vroeger produceerde het bedrijf Verbeemen tapkranen op het terrein. Deze industriële activiteiten hebben de bodem van de site sterk vervuild. Het is een brownfield

De projectontwikkelaar kreeg een goedkeuring van OVAM om te starten met de sanering van de grond.

Timing

  • 2020: goedkeuring omgevingsvergunning verkavelen terrein en aanleg publiek park
  • 2021: goedkeuring omgevingsvergunning bermgebouw
  • start sanering en uitvoering werken: nog te bepalen

Partners

Sanering van de grond

Bouwwerken: Santerra NV

Ligging

De nieuwe woonwijk Verbeemen ligt in de wijk Nekkerspoel tussen de Caputsteenstraat, de Pasmolenstraat en de Dalenborchstraat.