Op de site Verbeemen stond ooit de gelijknamige fabriek. Nieuwe eigenaar Santerra NV zal op het terrein een woonwijk met 67 woningen bouwen. Daarnaast komt er ook een buurtpark, het Gommaruspark.

Plannen

De site Verbeemen is 25000 m² groot. Op deze plek komen:

  • 42 appartementen aan de kant van de treinsporen. Daarvoor verdwijnt een deel van de Oude Sint-Gommarusstraat.
  • 25 woningen rond het nieuwe Gommaruspark. De tuinen van die woningen grenzen aan de tuinen van de Dalenborchstraat en Pasmolenstraat.
  • 80 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners.
  • 34 parkeerplaatsen en 88 fietsenstallingen voor bezoekers.

Vervuilde grond

Vroeger produceerde het bedrijf Verbeemen tapkranen op het terrein. Deze industriële activiteiten hebben de bodem van de site sterk vervuild. Het is dus een brownfield

De projectontwikkelaar kreeg een goedkeuring van OVAM om te starten met de sanering van de grond.

Timing

  • 4 mei 2020: goedkeuring omgevingsvergunning verkavelen terrein en aanleg publiek park
  • 3 mei 2021: goedkeuring omgevingsvergunning gebouwen
  • 2023: start sanering en omgevingswerken
  • 2023 - 2026: uitvoering werken

Historiek

Op 23 mei 2017 keurde de gemeenteraad van Mechelen het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Verbeemen’ goed. De nieuwe site maakt deel uit van opwaardering van de buurt Nekkerspoel.

Je kan de plannen hier raadplegen: 

Partners

Sanering van de grond

Bouwwerken: Santerra NV, joris.crynen@santerra.be

Ligging

De nieuwe woonwijk Verbeemen ligt in de wijk Nekkerspoel tussen de Caputsteenstraat, de Pasmolenstraat en de Dalenborchstraat.