In de Driesstraat, Hultendries en Humbeekseweg zorgt Pidpa voor een nieuwe, gescheiden riolering. De nieuwe regenwaterafvoer zal lokaal infiltreren. Van de gelegenheid maken we gebruik om de straten klimaatvriendelijker aan te leggen.

Samen denken

5 september organiseerden we een infomoment voor de buurt. Pidpa gaf er meer info over de rioleringswerken en het studiebureau legde uit hoe de straat er zal uitzien na de werken. We beantwoordden vragen en kregen feedback.

Plannen

Driesstraat 

De opritten naar de woningen leggen we aan in grasbetontegels, een materiaal waarbij er tussen de stenen door nog steeds gras kan groeien. Op de voorlopige plannen houden we nog geen rekening met de exacte locatie van de voordeuren en garages. We behouden een goede doorgang voor voetgangers en fietsers. Enkele opritten verbinden we met elkaar. Zo kunnen deze dienen als uitwijkzone voor bredere voertuigen. Want de rijweg zelf wordt smaller.  

Een smallere rijweg zorgt ervoor dat chauffeurs hun snelheid matigen in de straat. Ook zorgen we ervoor dat de overgang van het brede profiel in de Houtestraat naar het smallere profiel duidelijk is voor de weggebruikers via markeringen. In het definitieve plan zal je dit goed zien. Er komen ook aangepaste wegmarkeringen. Deze aanpassingen zullen de verkeersveiligheid ten goede komen. 

Ter hoogte van Hultendries verleggen we de rijweg naar de andere kant van de straat. Zo kan de open gracht een natuurlijkere loop krijgen en komt er ruimte vrij voor ontharding en vergroening. Er komt ook een ondiepe wadi. 

Waar er geen open grachten zijn, zorgen we voor ondiepe infiltratiekommen. Hier kan regenwater rustig insijpelen. Ze worden voorzien van een overloop zodat bij hevige regen het overtollige water weg kan.

In het ontwerp is veel ruimte voorzien voor extra groen: er komen nieuwe bomen, bloemrijke beplanting …  

Hultendries

Het eerste deel van Hultendries wordt volledig verhard tot halvewege huisnummer 2. Vanaf daar hebben we nog twee verschillende ontwerpen klaarliggen. Deze tonen we graag tijdens het infomoment. Afhankelijk van de feedback die we krijgen, maken we een keuze. De ene variant krijgt een gewoon karrenspoor. Dat betekent dat er 2 verharde sporen worden voorzien om over te rijden. Tussen de sporen voorzien we grasbetontegels. De andere variant krijgt een omgekeerd karrenspoor. Dat wil zeggen dat de 2 sporen om over te rijden worden voorzien in grasbetontegels en in het midden een volledig verharde strook komt voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen we nog meer water lokaal laten infiltreren.

Humbeekseweg

In de Humbeekseweg versmallen we de rijweg en verbeteren we het fietscomfort zoveel mogelijk. De werken worden uitgevoerd tussen de bestaande en de te behouden grachten. Op deze weg focussen we op een goed doorgaand verkeer. 

Aan het kruispunt met de Driesstraat passen we de voorrangsregeling aangepast. Fietsers die de Humbeekseweg volgen, zullen voorrang krijgen en beter zichtbaar zijn. Ook rijd je de Driesstraat na de werken in via een verhoogde inrichting. 

Wij investeren € 933.000. Gemeente Zemst betaalt € 220.000 voor de aanleg van het deel van de Humbeeksesteenweg op hun grondgebied. Pidpa betaalt het grootste deel: € 3.350.000 euro voor de riolering. Zij rekenen daarvoor op hun beurt op een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) van € 1.880.000.

Timing

Het project krijgt subsidies van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarom volgt het een strakke timing. 

  • zomer 2024: VMM
  • juni 2025: einde werken

Partners

Pidpa

Ligging

De 3 straten zijn gelegen in Hombeek.