Wat is Urban Therapy of straattherapie?

De straattherapeut begeleidt cliënten met een dubbeldiagnose. Dat wil zeggen dat die mensen helpt met én een verslavingsproblematiek én ernstige psychiatrische ziektebeelden zoals angstklachten, depressiviteit en psychose. Vaak gaat dit samen met armoede, dakloos zijn, een ongezonde leefomgeving of problemen binnen het gezin. De straattherapeut komt zélf naar mensen die momenteel uit de boot vallen bij de bestaande hulpverlening. Bijvoorbeeld door te lange wachttijden, te psychotisch, te verslaafd of omdat ze moeilijkheden hebben om afspraken na te komen.

Wie helpen wij?

Het doel van Urban Therapy  is om de psychiatrische stoornis en de verslaving gelijktijdig aan te pakken. De straattherapeut helpt in de eigen omgeving van de cliënt. De straattherapeut komt naar jou – niet omgekeerd. Een belangrijk uitgangspunt is de zelfredzaamheid vergroten zodat hulpbehoevenden het zelf redden in hun eigen omgeving. Wanneer de straattherapeut iemand helpt is het heel belangrijk om ook mensen uit de familiekring of vrienden in te schakelen en te betrekken. Zo vergroot de veerkracht en wordt er samengewerkt naar hoop en perspectief. 

Hulp nodig?

De straattherapeut begeleidt je op een flexibele manier in jouw eigen vertrouwde omgeving. De therapeut bekijkt samen met jou hoeveel hulp je nodig hebt en schakelt andere en bijkomende hulpverlening in wanneer dat nodig is. Ook tijdens een opname in een instelling blijft de straattherapeut betrokken. Er staat ook geen tijdslimiet op dit begeleidingstraject.

Contact

Contacteer ons en we kijken samen naar oplossingen om een traject op te starten.