Startdatum
3 april 2024
Einddatum
31 maart 2025

De Paardenkerkhofstraat gaat er in de toekomst helemaal anders én beter uitzien. De straat wordt opnieuw aangelegd met nieuwe riolering, meer groen, schaduw en zelfs regenwateropvang. Het nieuwe ontwerp houdt al rekening met de gevolgen van de klimaatopwarming.


Nutswerken

Ter voorbereiding van de heraanleg hebben de verschillende nutsmaatschappijen vorig jaar hun leidingen in de straat vernieuwd. Stel dat jij wat aan je nutsvoorzieningen wil veranderen, doe dan nu nog snel je aanvraag.

Zo kunnen deze werken nog gebeuren voordat de straat wordt heraangelegd. Het zou zonde zijn een nieuwe straat al onmiddellijk te moeten openbreken.


Hoe verloopt de heraanleg?

Op de infovergadering voor de bewoners van dinsdag 12 maart, werd alles over het verloop van de heraanleg, de planning van aannemer Houwelyckx, de bereikbaarheid en de alternatieven om te parkeren uitgebreid toegelicht. 
Vragen van bewoners werden beantwoord of werden genoteerd om later te beantwoorden.

Op woensdag 3 april 2024 starten de werken en deze worden, zonder onvoorziene omstandigheden, eind maart 2025 afgerond.

Om de bereikbaarheid zo hoog mogelijk te houden, werken we in verschillende fases. Zo wordt de straat niet voor heel deze periode volledig afgesloten.


Fase 1: Grote Nieuwedijkstraat – Vooruitgangstraat

Onvoorziene omstandigheden gooiden onze planning al overhoop. Door de regen van de afgelopen weken en een noodzakelijke reiniging van het riool wordt de planning aangepast. 

Rioleringswerken

Op woensdag 3 april starten we met de werken. Deze fase zal begin november volledig afgewerkt zijn.

 

Hoe verlopen de werken?

De rijbaan wordt opgebroken en er worden twee nieuwe rioleringsbuizen geplaatst: één voor DWA (vuilwaterafvoer) en één voor RWA (regenwaterafvoer). De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, met hun fiets aan de hand, te garanderen.

De ploeg die de riolering legt, wordt op de voet gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen worden vernieuwd en aangesloten op het nieuwe vuilwaterriool, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

Nu worden ook de plantvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Als laatste breekt de aannemer nu ook de voetpaden weg en wordt het wegdek aangelegd van gevel tot gevel.

Er werken nu drie ploegen tegelijkertijd aan de heraanleg. We willen dat de heraanleg vlot vooruitgaat.

Bereikbaarheid en circulatie

Vanaf 3 april start de aannemer op het kruispunt met de Kalverenstraat en gaat eerst richting Grote Nieuwedijkstraat. Van daar werkt hij richting Vooruitgangstraat.
De straat is nu werfzone met parkeerverbod vanaf Grote Nieuwedijkstraat tot net voorbij Vooruitgangstraat. Naarmate de werf vordert, zijn garage en opritten niet meer of enkel na de werkuren toegankelijk.

Om te laden en te lossen kan je de Kalverenstraat en de Vooruitgangstraat nemen. De Vooruitgangstraat wordt tijdelijk dubbelrichting.

De knip in de Nijverheidstraat blijft behouden.

Hier en daar wordt parkeerverbod geplaatst voor een vlotte doorgang. Let goed op de signalisatie.


Fase 2: Vooruitgangstraat - Papenhofdreef

Eens het plaatsen van de riolering van fase 1 klaar is, breidt de rioleringsploeg half augustus de werfzone uit en start ze fase 2 op. Deze fase zou volgens de planning tegen eind januari 2025 volledig klaar moeten zijn.

Tussen de Vooruitgangstraat en de Welvaartstraat maken we een grote groene oase. Dit gedeelte van de straat wordt een park met veel schaduw.

Hoe verlopen de werken?

We doorlopen dezelfde stappen als in fase 1.

Een deel van de riolering wordt al voor het bouwverlof geplaatst, het laatste deel na het bouwverlof. Ook de huisaansluitingen staan na het bouwverlof ingeplant.

Tijdens het bouwverlof laat de aannemer de werf netjes achter.

Bereikbaarheid en circulatie

Vanaf half juni is de werfzone, van net voor de Vooruitgangstraat tot aan de Papenhofdreef, niet meer bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Garages en opritten zijn nu niet meer toegankelijk.

Om te laden en te lossen kan je de Welvaartstraat en de Papenhofdreef nemen. Ook de Welvaartstraat wordt voor de duur van de werken dubbelrichting.

Ook hier wordt plaatselijk wat parkeerverbod gezet voor een vlotte doorgang. Let goed op de signalisatie!


Fase 3: Papenhofdreef – Boerenkrijgstraat

In oktober start de rioleringsploeg fase 3 op. Dit gedeelte van de straat krijgt een andere heraanleg dan het andere deel van de straat. Hier behouden we wel de verhoogde voetpaden. Parkeerplaatsen leggen we in kasseien voor een hoge doorlaatbaarheid en de rijbaan wordt gegoten in asfalt.

Hoe verlopen de werken?

We doorlopen dezelfde stappen als in fase 1 en 2.

Bereikbaarheid en circulatie

Deze werfzone, van net voor de Papenhofdreef tot aan de Boerenkrijgstraat, is niet meer bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Garages en opritten zijn nu niet meer toegankelijk.

Laden en te lossen kan aan de uiteinden van de werfzone.

In deze fase wordt de Varenbosstraat dubbelrichting met parkeerverbod. Let ook hier goed op de signalisatie!


Fase 4: kruispunt Boerenkrijgstraat

Het kruispunt met de Boerenkrijgstraat nemen we in een aparte fase. We doen dit om de doorgang zo lang mogelijk open te laten. Eens we hier beginnen zet de aannemer alles in om dit kruispunt snel af te werken.

De rioleringsploeg wil hier half november starten. 

Bereikbaarheid en circulatie

De Boerenkrijgstraat is nu onderbroken ter hoogte van het kruispunt. Alles in de straat blijft bereikbaar tot aan de werfzone.


Parkeren

Als je private garage/staanplaats niet meer bereikbaar is door de werken, kan je een bewonerskaart aanvragen om te parkeren in zone C. Je vindt alle info op www.mechelen.be/bewonerskaarten

Je kan ook parkeren op:

  • Buurtparking Papenhof
  • Parking Kalverenstraat

Opslagplaats materiaal en werfkeet

De aannemer zijn werfkeet staat in de Kalverenstraat. Zijn materiaal slaat hij op op de werf.


Tegeltuintjes

De aanvragen voor tegeltuintjes zijn intussen mee opgenomen in de plannen. Vergat je de aanvraag in te dienen, neem dan snel contact op. We bekijken graag of het nog mogelijk is.


Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal niet meer mogelijk zijn. We voorzien verzamelpunten voor huisvuil rond de werfzone.

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Lukt je dit niet, spreek dan gerust je buur of de aannemer aan. Zij helpen je graag een handje.
Let op, doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort.


Circulatie na de werken

Het eerste deel van de Paardenkerkhofstraat rijd je in enkelrichting in via de Grote Nieuwedijkstraat en verlaat je via de Vooruitgangstraat. Het tweede gedeelte kan je alleen in enkelrichting door via de Welvaartstraat. Het laatste gedeelte is dubbelrichting en dus langs beide kanten bereikbaar.


Heb je vragen?

  • Stel ze rechtstreeks aan de aannemer op de werf of in zijn werfkantoor in de Boerenkrijgstraat.
  • Algemene vragen of opmerkingen aannemer Houwelyckx via 015 31 14 37  of  av@houwelyckx.be
  • Vragen met betrekking tot signalisatie op 015 31 14 37
  • Stad Mechelen via 0800 20 800 of via www.mechelen.be/melding

Op de hoogte blijven?

Evolutie van de werken en onvoorziene omstandigheden zetten we online op deze pagina.

Wil je ook nieuws in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief