Online aanvragen

De tarieven van een taxidienst worden bepaald door de stad en moeten zichtbaar uitgehangen worden in elk voertuig. Individuele aanpassingen aan deze tarieven zijn niet mogelijk. 

De tarieven voor een VVB-dienst kan je wel zelf bepalen bij de aanvraag van je exploitatievergunning. 

Wens je nadien je tarieven van je verhuurvoertuig met bestuurder aan te passen? Geef dan je nieuwe tarieven door via het webformulier.

Je beschikt over een geldige exploitatievergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Je dient de aanvraag in via het webformulier.


De aanvraag wordt pas behandeld indien ze volledig is. Ontbreken er documenten of zijn niet alle gegevens ingevuld dan krijg je een bericht dat je aanvraag niet behandeld wordt. Een onvolledige aanvraag wordt verwijderd en zal je opnieuw moeten indienen.

Neem de gegevens van de wagens waarvoor je het tarief wenst aan te passen bij de hand. 

De aanvraag is gratis. 

Online aanvragen