Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het strategische Ruimtelijk Structuurplan.

Door het opmaken van een RUP concretiseerd de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan.

De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.

 

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen er winkels, bedrijven, open ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.