Onze dienst heeft geen juriste in dienst die je te woord kan staan. We verwijzen je dan graag door naar de juridische eerstelijnsbijstand.

Deze juristen kunnen je éénmalig gratis juridisch advies verlenen.
Opgelet, zij starten geen dossier voor je en zullen je dus niet bijstaan in rechtzaken.

Wens je echter een pro deo advocaat aan te vragen, dan mag u contact opnemen met het bureau juridische bijstand te Keizerstraat 20. Je maakt eerst telefonisch een afspraak op nummer 015/26.11.42 

Er bestaat geen leefloon specifiek voor student.

Ben je student en ouder dan 18 jaar, dan mag je steeds informeren bij de Sociale Dienst of je in aanmerking komt voor leefloon. Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden.

Momenteel (juli 2018) bedraagt het leefloon:

Samenwonende persoon

595,13 € per maand

Alleenstaande persoon

892,70€ per maand

Voor een persoon die minimum 1 minderjarig kind ten laste heeft

1.230,27 € per maand

Indien je over onvoldoende spaargelden beschikt om een waarborgsom te betalen, kan je een voorschot aanvragen. Je mag hiervoor langs gaan bij het OCMW van de stad of gemeente waar je uit vertrekt. Verhuis je bijvoorbeeld van Antwerpen naar Mechelen, dan zal OCMW Antwerpen je aanvraag voor deze voorschot bekijken.

Een OCMW kan je enkel hulp bieden als de waarborg wettelijk in orde is. Dit wil zeggen dat de waarborgsom gelijk is aan twee maanden huishuur. De waarborg dient gestort te worden op een geblokkeerde waarborgrekening dat je samen met de huisbaas opent bij een bank naar keuze.

Er wordt dus nooit cash geld uitbetaald voor een waarborg.

Mechelaars die leefloon of financiële hulp genieten van het OCMW, hebben na 6 maanden recht op één gratis rol vuilzakken.

Ook personen die reeds 6 maanden in budgetbeheer zijn bij onze diensten, kunnen een gratis rol vuilzakken ontvangen.

Mechelaars die hier recht op hebben zullen automatisch in januari en juli een attest ontvangen waarmee zij de rol vuilzakken kunnen komen ophalen.

Het Huis van de Mechelaar biedt ook gratis huisvuilzakken aan voor Mechelaars die chronisch ziek zijn. Bijkomende info en voorwaarden vindt u terug op deze link.

Het ID-team in het Sociaal Huis kan je helpen bij deze aanvraag. Neem hiervoor je elektronische identiteitskaart en PIN-code mee.

Indien je een inkomen hebt dat lager is dan bovenstaande bedragen, kan je best eens in het Sociaal Huis langs gaan. Neem een bewijs mee van  je eventuele inkomsten. Er zal met jou bekeken worden of je recht hebt op bijkomende steun vanuit andere organisaties of het OCMW.

Leefloon is een residuair recht. Dit wil zeggen dat je eerst moet nagaan of je van andere diensten recht hebt op een uitkering. We zullen dit samen met jou overlopen.  Indien dit niet kan, zal de Sociale Dienst dit verder met jou opnemen.

Bij een eerste afspraak neem je de documenten mee die van toepassing zijn op je vraag.
Weet je niet welke deze zijn? Geen probleem, het ID-team zal je wegwijs maken. 

  • Je vraagt leefloon of financiële hulp aan bij het OCMW van de stad of gemeente waar je op dat moment verblijft.
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je beschikt niet over andere inkomsten of je inkomsten zijn lager dan bovenvermelde barema’s.
  • Je kan bewijzen dat je op zoek bent naar werk, tenzij je dit om gezondheid- of billijkheidsredenen niet kan.
  • Leefloon is een residuair recht. Dit wil zeggen dat je eerst moet nagaan of je van andere diensten recht hebt op een uitkering. We zullen dit samen met jou overlopen.

Wil je meer algemene informatie?

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/wegwijs_in_het_leefloon.pdf 

We zijn niet in de mogelijkheid om met jou op zoek te gaan naar een (huur)woning.

Je kan terecht op volgende sites: