2) Goedkeuring ontwerp van oprichtingsakte van het Zorgbedrijf, met inbegrip van de statuten en bijhorende bijlagen.
3) Goedkeuring motiveringsnota van het Zorgbedrijf.

4. Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake de instelling van een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV Mechelen - KRC Genk van 28 januari 2017.

5. Politieverordeningen. Aanpassingen aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening, vastgesteld in zitting van 16 december 2014, met latere wijzigingen.

6. Extern verzelfstandigde agentschappen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en EVAP Brouwgebouw Lamot vzw voor de periode 1 januari 2017 tot 30 juni 2019.

7. Duurzame ontwikkeling.  

1) Intrekking gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015 houdende goedkeuring wedstrijdreglement 'Klimaatneutrale initiatieven en buurten'.

2) Goedkeuring subsidiereglement 'klimaatneutrale initiatieven en buurten' met ingang van 1 februari 2017.

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 betreffende de statuten van de cultuurraad.

2) Goedkeuring nieuwe statuten cultuurraad Mechelen.

3) Goedkeuring reglement Erkenning als actieve socioculturele organisatie.

9. Jeugd. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en ROJM vzw inzake uitbetaling garantieregeling geregulariseerde DAC-werknemers voor de periode 1.01.2017 tot 31.12.2019.

10. Sport. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) inzake het project "Bewegen op Verwijzing" voor de periode september 2016 tot 31 december 2020.

11. Mobiliteit. Goedkeuring nieuw toelagereglement inzake Taxicheques.

12. Openbaar domein.  

1) Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2011 inzake goedkeuring aangepast reglement voor de afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet.

2) Goedkeuring Stedelijk subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein, met ingang van 1 februari 2017.

13. Openbare werken. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr. 2017-OO-OD-141 inzake de opdracht 'Aanleg bovenbouw H. Speecqvest'.

14. Vastgoedbeleid. Goedkeuring verkoopsovereenkomst met opschortende voorwaarden aan Lidl Belgium inzake 'De Mand', gelegen Leuvensesteenweg 464 te Muizen.

15. Vastgoedbeleid. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad en Beeldsmederij De Maan vzw inzake het gebruik van cafetaria 1, loods 1 en loods 9 op de site Nekkerhal.

16. Personeelsbeleid. Goedkeuring wijzigingen personeelsformatie van de stad Mechelen, met ingang van 1 februari 2017.