Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System

logo Access Interreg Noordzeeregio

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Steden staan voor de taak om de lokale overgang van de opwekking en opslag van hernieuwbare energie te coördineren en tegelijkertijd de stabiliteit van het net te handhaven. Integratie tussen energiedragers (warmte, elektriciteit) is noodzakelijk om een grotere flexibiliteit en een betere efficiëntie mogelijk te maken. De Noordzeeregio (NSR) loopt voorop, aangezien veel nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen met succes zijn gedemonstreerd. Maar naarmate de regio zich voorbereidt op de overgang, ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van bestuur, financiën en technologische keuzes.

Het ACCESS project streeft naar een vermindering van 25% van de CO2-uitstoot, 30% vermindering van de ontwikkelingstijd van projecten voor slimme netwerken en 20% van de kosten.

De stad Mechelen neemt deel met het project Parking Keerdok. Met de middelen aangereikt door Europa zal ze een lokaal energienetwerk op gebouwniveau opzetten. Dit lokaal energienetwerk kan later ook in de volledige wijk van de Keerdoksite uitgerold worden.

Partners

ACCESS brengt 10 partners vanuit vijf landen samen onder leiding van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

  • Belgische partners: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Stad Mechelen
  • Zweedse partners: Johanneberg Science Park, Malmö Kommun, Malmö kommuns parkerings AB
  • Deense partners: Aarhus Universitet
  • Engelse partners: IfM Education and Consultancy Services, Forest Heath District Council & St Edmundsbury Borough Council
  • Nederlandse partners: Gemeente Eemnes, Energievan.nu

Geen enkele organisatie heeft de expertise of het vermogen om te experimenteren met een breed scala aan technologieën, bestuurs- en financieringsmodellen. Om deze doelstellingen te bereiken, zullen de lokale overheden Eemnes (NL), West-Suffolk Councils (UK), Malmö (SE) en Mechelen (BE) gezamenlijk onderzoeken en demonstreren hoe schaalvoordelen kunnen worden bereikt. Voorbeelden hiervan zijn lokale energiegemeenschapskernen, peer-to-peer energiehandelsmodellen en lokale planningsinstrumenten voor samenwerking op lokaal niveau. De 4 kennispartners (Universiteit van Aarhus, Johannesberg Science Park, IfM ECS, VITO) zullen expertise en structuur bieden.

Budget

Totaal projectbudget: € 4.320.983
Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 1.952.992

Budget Stad Mechelen: € 495.750
Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 199.450

Looptijd: 01/03/2019 – 28/02/2022

Meer info over het Interreg Noordzeeregio programma