logo Access Interreg NoordzeeregioACCESS staat voor 'Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems'.

Steden zoals Mechelen staan vandaag voor belangrijke uitdagingen. De bevolking neemt toe, er is minder ruimte en fossiele energiebronnen zijn schaars, peperduur en slecht voor onze planeet. Een energietransitie is nodig. Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Steden staan voor de taak om de lokale overgang van de opwekking en opslag van hernieuwbare energie te coördineren en tegelijkertijd de stabiliteit van het net te handhaven.

Tijdens het project merkten we een informatiekloof. Er bleek behoefte te zijn aan eenvoudige, toegankelijke informatie over de overgang naar lokaal leiderschap op energiegebied. Daarom creëerden we binnen het ACCESS-project de interactieve gids Leading the Local Energy System. De gids vat vier jaar experimenteren, leren en vooruitgang samen in een beknopte leeservaring van 20 minuten voor burgers, organisaties, lokale overheden die zelf aan de slag willen rond lokale energiegemeenschappen.

Realisaties in Parking Keerdok 

Stad Mechelen nam deel aan ACCESS met het project Parking Keerdok. Dat is niet zomaar een parkeergebouw. Naast parking en fietsenstallingen, vind je er ook een supermarkt, kantoorruimte, een daktuin, infrastructuur voor snel en traag laden van je auto, lockers om de batterij van je elektrische fiets en andere kleine apparaten in op te laden ... Maar bovenal: een lokaal, slim en duurzaam energienetwerk op gebouwniveau.

Twee daken met 419 zonnepanelen (172 kWp) zorgen voor de lokale productie van zonne-energie. Die energie wordt slim beheerd en maximaal verbruikt én gedeeld door de verschillende gebruikers in het gebouw: de supermarkt, de kantoren en laadpunten voor auto's en laadlockers. Is er energie over? De resterende energie wordt onderling herverdeeld en slim ingezet waar en wanneer ze het meeste nodig is. Zo gaat onze kostbare groene energie nooit verloren.

V2G-laadinfrastructuur en deelwagen

Aan de ingang van parking Keerdok vind je ook twee elektrische V2G-laadpalen. V2G of voluit Vehicle-to-grid wil in het Nederlands letterlijk zeggen ‘van het voertuig naar het elektriciteitsnet’. Het is een vernieuwende technologie waarbij de batterij van een geparkeerde elektrische auto flexibel op twee manieren ingezet kan worden. De laadpaal kan de autobatterij niet enkel opladen, maar ook ontladen. Is er zonne-energie in het gebouw over? Dan wordt die opgeslagen in de batterij van de V2G-auto. Omgekeerd kan ook de reserve-energie in de auto het gebouw van elektriciteit voorzien.

Dit pilootproject is een samenwerking tussen Stad Mechelen, Ingenium, Energytix, Partago en Klimaan cvso. Studiebureau Ingenium stelt zijn technische expertise ter beschikking voor de realisatie van het project. Energytix installeert en baat de laadinfrastructuur uit van de Keerdok parking. Partago en Klimaan cvso bieden de deelwagen aan.

Deze infografiek en de video's hieronder vatten het allemaal nog even mooi samen.

Partners

Dit Europees project brengt 10 partners vanuit vijf landen samen. Samen streven ze naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 25%, vermindering van de ontwikkelingstijd van slimme energie- en mobiliteitshubs met 30% en met 20% van de kosten. 

 • Belgische partners: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Stad Mechelen
 • Zweedse partners: Johanneberg Science Park, Malmö Kommun, Malmö kommuns parkerings AB
 • Deense partners: Aarhus Universitet
 • Engelse partners: IfM Education and Consultancy Services, Forest Heath District Council & St Edmundsbury Borough Council
 • Nederlandse partners: Gemeente Amersfoort, Energievan.nu

Geen enkele organisatie heeft de expertise of het vermogen om te experimenteren met een breed scala aan technologieën, bestuurs- en financieringsmodellen. Om deze doelstellingen te bereiken, zullen de lokale overheden Amersfoort (NL), West-Suffolk Councils (UK), Malmö (SE) en Mechelen (BE) gezamenlijk onderzoeken en demonstreren hoe schaalvoordelen kunnen worden bereikt. Voorbeelden hiervan zijn lokale energiegemeenschapskernen, peer-to-peer energiehandelsmodellen en lokale planningsinstrumenten voor samenwerking op lokaal niveau. De 4 kennispartners (Universiteit van Aarhus, Johannesberg Science Park, IfM ECS, VITO) zullen expertise en structuur bieden.

Budget

 • Totaal projectbudget: € 4.320.983
  Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 1.952.992
 • Budget Stad Mechelen: € 495.750
  Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 199.450
 • Looptijd: 01/03/2019 – 31/04/2023

Meer info over ACCESS

Meer info over het Interreg Noordzeeregio programma