logo van provincie antwerpen

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change

Project Active Cities verhoogt het aandeel van actieve mobiliteit (lopen, fietsen) in Noordzeeregio (NZR)-steden voor duurzame koolstofvrije multimodaliteit, door middel van mensgerichte planning van straten, groene toegankelijkheid van mobiliteitsknooppunten (treinstations, scholen) en gedragsverandering, waarbij burgers (terug) centraal worden gesteld.

Lopen en fietsen zijn eeuwenoude mobiliteitsmethoden, emissievrij en gezond, maar stagneren of nemen af in de multimodale stedelijke mobiliteitssystemen van steden. Straten en openbare ruimten zijn autocentrisch, mobiliteitsknooppunten faciliteren of stimuleren lopen en fietsen onvoldoende in een multimodale reis, en meer mensen zouden het als een aantrekkelijke optie moeten beschouwen als onderdeel van hun reizen.

Active Cities voert proefprojecten van het type 3 uit in 8 NZR-steden uit de 7 project partner landen om innovatieve transnationale methodologieën en technologieën voor stadsplanning, mobiliteitsplanning en sociale innovatie (co-creatie, campagnes, stimulansen). Bijv. de spoorzone van Leeuwarden, de fietshubs in Mechelen, het maison des mobilités van Lille. Transnationale kennis- en netwerkpartners verrijken en passen bestaande instrumenten aan, evalueren en vergelijken transnationale effecten en bieden een op feiten gebaseerde routekaart voor stedelijke en mobiliteitsplanners in de hele NZR.

De steden brengen stedelijke/mobiliteitstypologieën in en werken met verschillende doelgroepen, waaronder minderheden, om transnationale opschaalbaarheid te laten toenemen. Samen hebben de steden voldoende mogelijkheden om te experimenteren en succesvolle benaderingen (van elkaar) over te nemen, rond hun (beperkte) grootschalige investeringen in stedelijke transformatie en mobiliteitsplannen.

Uniek is dat in Actieve Steden lopen en fietsen samen worden gepland, in plaats van afzonderlijk, en als integraal onderdeel van het multimodale systeem om de individuele afhankelijkheid van de auto te verminderen en mobiliteit betaalbaar en beschikbaar te maken voor iedereen.

Partners

Active Cities telt 11 projectpartners:

 • Gemeente Leeuwarden (NL)
 • Gemeente Groningen (NL)
 • Stad Lund (SE)
 • Stad Aarhus (DK)
 • Stad Bergen (NO)
 • Stad Hamburg (DE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Stad Lille (FR)
 • Universiteit van Aalborg (DK)
 • Katholieke Universiteit Leuven (BE)
 • Walk21 Europe (NL)

Looptijd

Het project loopt van 3.10.2022 tot en met 31.12.2025.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 499.981,80 euro en wordt voor 60% gesubsidieerd door Europa.

De cofinanciering van Provincie Antwerpen bedraagt 39.998,56 euro of 8,00 % van het project.