Acute opvang

Je kan door allerlei problemen niet langer thuis wonen of je hebt plots geen onderdak meer: alleenstaande volwassenen (met of zonder kinderen) in een crisissituatie kunnen kortdurend (max. 1 maand) verblijven in de Acute opvang, op doorverwijzing van de Sociale Dienst.

Openingsuren ID Team (info en doorverwijzing) in het Sociaal Huis // Lange Schipstraat 27 // socialedienst@mechelen.be

  • voormiddag van 9.30 tot 11.30 uur
  • namiddag van 13.30 tot 15.30 uur, dinsdagnamiddag gesloten
  • maandag- en donderdagavond van 15.30 tot 18.30 uur

Heb je al een maatschappelijk werker, dan kan je met hem/haar een afspraak maken.

Crisishulp

Volwassenen en minderjarigen kunnen bij het Crisisteam alleen of samen (koppels, gezinnen) terecht voor crisisgesprekken. Indien nodig kan korte opvang geboden worden.

Je kan 24u/24u een hulpverlener bereiken op 015 695 695.

Contact

Extra informatie

Acute opvang en Crisishulp