Acute opvang

Je kan door allerlei problemen niet langer thuis wonen of je hebt plots geen onderdak meer: alleenstaande volwassenen (met of zonder kinderen) in een crisissituatie kunnen kortdurend (max. 1 maand) verblijven in de Acute opvang, op doorverwijzing van de Sociale Dienst.

Openingsuren ID Team (info en doorverwijzing) in het Sociaal Huis // Lange Schipstraat 27 // socialedienst@mechelen.be

  • voormiddag van 9.30 tot 11.30 uur
  • namiddag van 13.30 tot 15.30 uur, dinsdagnamiddag gesloten
  • maandag- en donderdagavond van 15.30 tot 18.30 uur

Heb je al een maatschappelijk werker, dan kan je met hem/haar een afspraak maken.

Crisishulp

Volwassenen en minderjarigen kunnen bij het Crisisteam alleen of samen (koppels, gezinnen) terecht voor crisisgesprekken. Indien nodig kan korte opvang geboden worden.

Je kan van 9u tot 17u een hulpverlener bereiken op het gratis nummer 0800 13 500.

Contact

Extra informatie

Acute opvang en Crisishulp