Startdatum
6 december 2022
Einddatum
30 juni 2024

De Adegemstraat wordt groener en gezelliger door bomen, geveltuintjes en zitbanken. Kortom aangenaam om te vertoeven.

Deel per deel, straat na straat, pakken we de heraanleg aan. Ploegen van riolering, huisaansluitingen en bestrating volgen elkaar goed op.

Overzicht fasering

Fase 1: van Olivetenvest tot Kraanstraat

 • Deel 1: Olivetenstraat:
  • gestart op 16 januari
  • verloopt volgens plan
  • openstellen van de straat voorzien op 20 maart
 • Deel 2: Kruispunt Dijle-Keerbergstraat en Keerbergstraat: 
  • gestart eind januari
  • kruispunt Dijle intussen weer opengesteld voor doorgaand verkeer
  • bemaling opgestart in Keerbergstraat
  • einde voorzien half mei
 • Deel 3: Adegemstraat van Keerbergstraat tot aan de ring (R12)
  • opstart 13 maart: bemaling in fietssuggestiestrook
  • vanaf 20 maart rioleringswerken tot bouwverlof (juli 2023)
 • Deel 4: Adegemstraat van Keerbergstraat tot Kraanstraat
  • info volgt nog

Fase 2: van Kraanstraat tot Guldenstraat

Dit is de laatste fase van de werken. Fase 1 zal dan grotendeels klaar zijn.

Deel 1: Olivetenstraat

In januari breken we de Olivetenstraat op, nemen we de bestaande riolering weg en leggen we de twee nieuwe gescheiden rioleringsbuizen (RWA regenwaterafvoer en DWA droogweerafvoer). Onmiddellijk hierna maken we de huisaansluitingen. Eens alle panden aangesloten zijn op de nieuwe gescheiden riolering, kan de fundering gelegd worden. begin maart starten we met het leggen van de mozaiekkeien die nadien nog enkele weken moeten uitharden. Half april is deze straat klaar.

Tijdens deze werken

 • blijft alles te voet bereikbaar
 • is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de straat
 • zijn alle garages onbereikbaar
 • breng je je huisvuil naar een ophaalpunt buiten de werfzone.

Deel 2: Kruispunt Dijle-Keerbergstraat en Keerbergstraat

De werken op het kruispunt zijn afgerond. Er wordt nu in de Keerbergstraat gewerkt. Door de hoge stand van het grondwater heeft de aannemer bemaling (pompen) moeten plaatsen om de riolering te kunnen leggen.
We doorlopen dezelfde procedure als in de Olivetenstraat. Deze werken, van riolering tot en met uitharden mozaiekkeien, duren, met de extra week bemaling, tot half mei. 

Omleiding

Dijle heeft al weer doorgaand verkeer. De Adegemstraat is nog open voor alle verkeer tot 13 maart.

Tijdens de werken in de Keerbergstraat

 • blijft alles te voet bereikbaar
 • is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de straat
 • zijn alle garages onbereikbaar
 • breng je je huisvuil naar een ophaalpunt buiten de werfzone

Deel 3: Adegemstraat van Keerbergstraat tot R12

Bemaling
De situatie in de Keerbergstraat leert ons dat we ook in de Adegemstraat bemaling moeten opstarten.
Bemaling is het proces waarbij grondwater uit de grond wordt gepompt en afgevoerd om de grondwaterspiegel plaatselijk en tijdelijk te verlagen om in het droge aan de constructie te kunnen werken.
De pompen van de bemaling veroorzaken een bromtoon die hinderlijk kan ervaren worden. Dit geluid moet binnen de wettelijk toegelaten normen vallen. De aannemer voorziet geïsoleerde pompen, die al minder geluid veroorzaken dan de standaard pompen, maar helaas niet volledig geluidsarm zijn. Het wegpompen van water moet 24 uur per dag gebeuren. Dus ook op momenten dat er niet gewerkt wordt.  

Vanaf 13 maart starten we deze bemaling op. De fietssuggestiestrook (rode fietspad) wordt gedeeltelijk opgebroken om filters en pompen te plaatsen. Het grootste deel van het asfalt in de rijbaan blijft die week nog liggen.

Vanaf 20 maart ongeveer starten de echte rioleringswerken. De rijbaan wordt opgebroken en er worden 2 nieuwe rioleringsbuizen geplaatst: 1 voor DWA (vuilwaterafvoer) en 1 voor RWA (regenwaterafvoer). De voetpaden blijven zo lang als mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, met hun fiets aan de hand, te garanderen.

De ploeg die de riolering legt, wordt gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

Hierna worden de plantvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Dan is het de beurt aan de voetpaden en wordt het wegdek afgewerkt. Dit definitieve wegdek moet nog 3 weken uitharden.

Bereikbaarheid en circulatie

Vanaf 13 maart is de werfzone, tussen Keerbergstraat en de ring, niet meer bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Opritten en garages zijn niet meer toegankelijk. Ook doorgaand verkeer en fietsers kunnen niet meer door.

De Lijn vervolgt haar route langs de Lange Schipstraat. In het begin van de straat wordt een vervanghalte voorzien. Kijk op www.delijn.be voor de juiste dienstverlening.

Omleidingen Adegemstraat maart 2023-april 2024

Download de handige bereikbaarheidsfiche met plan

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Vanuit de Hoogstraat kan je de stad  verlaten:

 • via de Moensstraat – Louizastraat
 • via de Van Beethovenstraat – Olivetenvest  (de camera van de autoluwe zone staat uit)
 • via de Grootbrug – Lange Schipstraat  (opgelet, dat kan enkel voor 11u en na 18u omwille van de autoluwe zone)

Vanuit de IJzerenleen kan je de stad verlaten:

 • via  de Lange Schipstraat – Kardinaal Mercierplein

Wijzigingen rijrichting

De circulatie van sommige straten wijzigt om de bereikbaarheid te garanderen:

 • De Adegemstraat tussen Kraanstraat en Korenmarkt wordt enkelrichting naar Korenmarkt voor lokaal verkeer en leveringen.
 • De Adegemstraat tussen Kraanstraat en Keerbergstraat wordt dubbelrichting.
 • De Grootbrug wordt enkelrichting naar IJzerenleen.
 • De Korte Pennincstraat en de Karmelietenstraat worden dubbelrichting tot de Adegemstraat.
 • De Dijle, tussen Olivetenvest en Kattenberg, wordt dubbelrichting.

Timing

De timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer.

Werfkantoor en opslagplaatsen

In het pand Onze-Lieve-Vrouwestraat 98 richtte de aannemer een tijdelijk kantoor in voor de duur van de werken van de Adegemstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

werfkantoor olv 98

De aannemer maakt twee opslagplaatsen voor zijn materiaal op de parkeerplaatsen ter hoogte van:

 • Koningin Astridlaan 1 tot 13
 • Dijle 9 tot 11

Deze worden netjes afgesloten met werfhekken. Garages in deze zones blijven bereikbaar.

Minder-hindermaatregelen

We proberen de hinder zo veel  mogelijk te beperken en de beleving zo aangenaam mogelijk te maken.

De aannemer werkt van 7u tot 17u
Tijdens deze uren kunnen alleen voetgangers door. Er worden bruggetjes voorzien om alle panden bereikbaar te houden als de voetpaden opgebroken zijn.

Hinderpremie voor handelaars
Voor informatie kan je terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Bereikbaarheid van garages en parkeerverbod
Als de rijbaan is opgebroken, zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar en kan je niet parkeren in de straat.
Gebruikers van deze garages kunnen een gratis parkeerkaart aanvragen waarmee ze gratis kunnen parkeren in parkeerzone 5 op het openbaar domein: www.mechelen.be/bewonerskaarten.

Deze parkeerkaart vraag je aan bij Streeteo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen,

Tegeltuintjes

Heb je graag een tegeltuintje aan je gevel? Vul nog gauw het aanvraagformulier in. Doe je dit voor 31 maart dan legt de aannemer het meteen aan met de heraanleg.

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal niet meer mogelijk zijn. We voorzien twee verzamelpunten voor huisvuil op het einde van de werfzone.

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Lukt je dit niet, spreek dan gerust de aannemer aan. Hij helpt je graag een handje. Let op, doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort.

Vragen

 • Elke vraag kan je stellen aan de aannemer op de werf of in zijn werfkantoor in de Onze-Lieve-Vrouwestraat op huisnummer 98.
 • Mogelijkheid tot vertegenwoordiging van handelaars en/of bewoners op het eerste gedeelte van de wekelijkse werfvergadering op woensdagochtend , 9u, in het werfkantoor van de aannemer.
 • Algemeen vragen of opmerkingen over de werken: aannemer Houwelyckx via  015 31 14 37  of  av@houwelyckx.be
 • Vragen met betrekking tot signalisatie via 015 31 14 37
 • Algemene vragen via 0800 20 800 of www.mechelen.be/melding

Op de hoogte blijven?

Naar aanloop van de volgende fase van de werken informeren we je via een bewonersbrief. Wil je ook nieuws in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief

 

Bekijk de presentatie van de bewonersvergadering van 6 december 2022

Vraag een tegeltuin aan