Op 9 juni 2024 vinden er eigenlijk 3 verkiezingen plaats. Wat je die dag moet of mag doen, hangt af van de doelgroep waartoe je behoort. We vatten het hieronder voor je samen. Alle uitgebreide info vind je terug op verkiezingen.fgov.be.


Welke verkiezingen vinden plaats op 9 juni?

Er vinden die dag 3 verkiezingen tegelijk plaats.

  • Bij de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement.
  • Bij de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
  • Bij de regionale verkiezingen kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land: Mechelaars brengen dus hun stem uit voor het Vlaams Parlement.

Waar en wanneer stemmen?

De verkiezingen gaan door op 9 juni 2024. Alle kieslocaties zijn geopend van 8 tot 16u. Waar je moet gaan stemmen, hangt af van je woonplaats. Je krijgt een stembureau in jouw buurt toegewezen. De locatie zal vermeld staan op je oproepingsbrief.


Je bent Belg en 18+

Je staat automatisch ingeschreven op de kiezerslijst.

Dat wil zeggen dat je automatisch een oproepingsbrief ontvangt. Hier staat duidelijk op waar en wanneer je moet zijn. De stemming is verplicht voor de 3 verkiezingen. Neem je papieren oproepingsbrief of afdruk van de uitnodiging in je eBox zeker mee. Die moet je ter plaatse laten afstempelen. 


Je bent Belg en 16 of 17 jaar op het moment van de verkiezingen

Je mag nog niet stemmen voor de Federale of Vlaamse regering. 
Je moet als 16- of 17-jarige wel stemmen voor het Europees Parlement. Eerst was er beslist dat 16- en 17-jarigen stemrecht hadden en dat ze met andere woorden dus zelf mochten kiezen of ze zouden gaan stemmen op 9 juni. Recent besliste het Grondwettelijk hof dat dat niet eerlijk was. Alle kiezers, meerderjarig of minderjarig, moeten hetzelfde behandeld worden. Ook als minderjarige kiezer moet je dus gaan stemmen op 9 juni, maar enkel voor het Europees Parlement. 

Je staat automatisch op de kiezerslijst. Dat wil zeggen dat je in de loop van volgende maanden automatisch een oproepingsbrief in je bus krijgt om te komen stemmen. Hier staat duidelijk op waar en wanneer je die dag moet zijn. Je hoeft je dus nergens vooraf te registreren, maar bent wel verplicht om te gaan stemmen. Neem je papieren oproepingsbrief of afdruk van de uitnodiging in je eBox zeker mee. Die moet je ter plaatse laten afstempelen. 

Het is de eerste keer in ons land dat ook 16- en 17-jarigen gaan stemmen. Er zijn in Europa nog maar enkele landen waar dat ook het geval is. Het is belangrijk dat ook jongeren hun stem laten horen. Het Europees Parlement neemt namelijk veel beslissingen die invloed hebben op de toekomst en het dagelijks leven van jongeren. Of het nu gaat om klimaatverandering, consumentenrechten, onlineactiviteiten, veiligheid, vrede en de oorlog in Oekraïne.  

Jouw stem kan effectief een verschil maken in het Europa van morgen. Er waren immers nooit eerder zoveel eerste kiezers als in 2024. In totaal gaat het over bijna 1 miljoen eerste stemmers of maar liefst 10% van de kiezers in 2024. Jonge stemmen zijn dus talrijk.


Je bent geen Belg maar EU-burger en 16+

Je kan niet stemmen voor de Federale of Vlaamse regering.

Als EU-burger in Mechelen mag je wel stemmen voor het Europees Parlement. Om dat te doen, moest je je eerst registreren voor 31 maart 2024. 

Belangrijk: zodra je aanvraag is goedgekeurd, sta je ingeschreven op de kiezerslijst. Vanaf dan ben je verplicht om op 9 juni te komen stemmen. Je kan dan ook niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. Neem je papieren oproepingsbrief of afdruk van de uitnodiging in je eBox zeker mee naar de stemming. Je moet die ter plaatse laten afstempelen. 

Lees alle info en voorwaarden in andere Europese talen.


Je kan niet gaan stemmen

Als meerderjarige, ben je verplicht om te gaan stemmen op 9 juni. 

Ook EU-burgers die zich vooraf registreerden om stemmen voor het Europees Parlement op 9 juni, zijn verplicht dat te doen.
Als 16 of 17-jarige mag je stemmen voor het Europees Parlement.

Als je niet kan gaan stemmen, heb je twee opties:


Je hebt een beperking

We vinden het erg belangrijk dat iedereen zijn democratisch stemrecht comfortabel kan uitoefenen. Een toegankelijk stembureau en -hokje zijn dan ook basisvoorwaarden. Daar zorgen we voor. Ook de communicatie ter plaatse, het onthaal en de begeleiding houden rekening met personen met een beperking.

Een kiezer die door een handicap niet alleen naar het stemhokje kan of niet alleen zijn stem kan uitbrengen, mag zich door een persoon naar keuze laten bijstaan. De voorzitter keurt dit dan goed. Dat is niet in strijd met het stemgeheim.

Assistentiehonden mogen mee in het gebouw, het stemlokaal en het stemhokje.


Je bent opgeroepen als voor- of bijzitter

Het kan zijn dat je in aanloop naar de verkiezingen per brief wordt opgeroepen om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter. Het is dan jouw taak om er mee voor te zorgen dat de verkiezingen vlot en correct verlopen. Kan je om persoonlijke redenen die taak niet vervullen? Dan moet je dit binnen de 48u melden aan de contactpersoon op de brief. Anders kan je bestraft worden. De kantonrechter beslist dan of je vrijgesteld wordt van je taak of niet. 

Je kan je bij ook opgeven als vrijwillige bijzitter bij het gemeentebestuur?


Stemtests 

Oké, nu je weet wat er van je verwacht wordt op 9 juni, is het tijd om te beslissen op wie je gaat stemmen. Totaal geen idee? Een stemtest kan je op weg zetten om erachter te komen welke partij het beste bij jou past.