HeartSaver vzw ondersteunt jouw organisatie bij het plaatsen van een AED-toestel

Heb je interesse in de aankoop van een AED-toestel maar wil je als school, welzijnsorganisatie of vereniging ondersteuning in de kost? Dan kan je contact opnemen met HeartSaver vzw. Zij onderzoeken met jou wat de mogelijkheden zijn.

Sinds 2016 organiseert HeartSaver vzw - in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs en Vorming- AED fundraising schoolprojecten. Heartsaver is een vzw die ervoor ijvert om het publiek aantal beschikbare hartstarters of Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) in België te verhogen door bewustmaking, het organiseren van groepsaankopen en de werving van fondsen om de financiële drempel voor de aanschaf en het onderhoud zo laagdrempelig mogelijk te houden. Concreet betekent dit dat de vzw via fundraising bij lokale ondernemers/organisaties/serviceclubs gelden ophaalt waardoor een hartstarter kan geplaatst worden die 24/7 bereikbaar is. Heartsaver zorgt ook voor ontzorging van uw AED. De internationeel gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Em. Dr. Pedro Brugada is peter van HeartSaver.

    
Mail HeartSaver vzw