Vanaf april starten we onze dienstverlening in het dorpshuis Leest terug op

Een nieuwe identiteitskaart, kids-ID, rijbewijs, reispas, vuilniszakken of een CO melder... nodig?

De dienstverlening van het burgerzakenloket in het dorpshuis Leest start terug op in april 2022 voor volgende zaken:

Aanvraag identiteitskaart (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
Aanvraag kids-ID
Aanvraag rijbewijs
Aanvraag reispaspoort 
Verhuis (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
Eénmalige activatiecode
Tijdelijke afwezigheid melden (Belg, C, D, EU+, F+,K,L,M)
Aanvraag referentieadres (Belg, C, EU+, F+,K,L,M)
Gedeeld verblijf kind (co-ouderschap) 
Aanvraag schrapping van adres
Aanvraag tegemoetkoming handicap 
Pensioen - inkomensgarantie (IGO) 
Parkeerkaart personen met handicap 
Registratie orgaandonatie
Registratie laatste wilsbeschikking
Slachtvergunning
Wilsverklaring euthanasie 
Huisvuilzakken
Rookmelders
Taxicheques
Wettigen handtekening
Eensluidend verklaringen documenten
Reistoelating minderjarigen

  • Je kan in dorpshuis Leest terecht op dinsdag terecht van 9 tot 12.30u en van 13.30 tot 16.30u.
  • In juli en augustus is het dorpshuis Leest enkel in de voormiddag open van 9 tot 12.30u.

Opgelet: Je kan er enkel met bankcontact betalen. Cash is niet mogelijk. 

Je kan je afspraak boeken via onze website, via ons gratis nummer 0800 20 800 of aan het onthaal in het Huis van de Mechelaar tijdens de openingsuren.

Vuilniszakken en  CO-melders kunnen aangekocht worden zonder afspraak tijdens de openingsuren van het loket.

Afspraak maken