SOCIAAL HUIS MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

27 januari 2020

AGENDA

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 januari 2020 aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Gelieve, mevrouw, mijnheer, deze vergadering te willen bijwonen. 

Fabienne Blavier
Voorzitter

Openbare zitting

1.       Politieke organen-werking. Kennisname ontslag en vervanging tijdelijk raadslid BCSD.

5.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring onderhandse verkoop aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver van percelen grond voor algemeen nut gelegen te Sint-Katelijne-Waver, nabij de Grensstraat, afdeling 1 sectie B nrs. 392 a, 393 a, 395 g - samen groot 22.354 m².