Stad Mechelen - Sociaal Huis

In het Sociaal Huis kan je terecht met allerlei vragen en voor dienst- en hulpverlening. Indien onze dienstverlening niet van toepassing is, zoeken we samen welke dienst of organisatie je antwoord kan geven op je vragen.

De contactgegevens van het Sociaal Huis vind je hier.

Stad Mechelen – Huis van de Mechelaar

Diensten Huis van de Mechelaar: bevolking/burgerzaken, bouwdienst, wonen, financiën, economie. Deze diensten werken enkel op afspraak. Bepaalde producten (attesten, afhalen reispas en rijbewijs, vuilniszakken,…) haal je af aan het onthaal of het snelloket.

Ook via de website van de stad www.mechelen.be kan je documenten aanvragen. Maak je afspraak online, telefonisch of aan het onthaal.

De contactgegevens van het Huis van de Mechelaar vind je hier.

Klachtenbehandelaar Stad Mechelen

Vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan met klachten over één van de stadsdiensten of diensten van Sociaal Huis Mechelen, Grote Markt 21 // T 015 29 75 72 // E klachten@mechelen.be // www.mechelen.be/klachten

Unia Regio Mechelen

Voel je je gediscrimineerd? Ben je getuige van discriminatie? Heb je vragen over discriminatie of de wetgeving?

Neem dan contact op met Unia, het Interfederaal Gelijke kansencentrum. Grote Markt 21 // T 0470 40 55 69 // Discriminatie melden? T 0800 12 800 // E mechelen@unia.be // www.unia.be // www.gelijkekansen.be // www.cavaria.be

Gemeenschapswachten 

Gemeenschapswachten geven informatie en advies rond veiligheid (op straat, op speelpleinen,…) en houden mee toezicht op het naleven van politieverordeningen (openbare orde, verkeer,…). Befferstraat 34 // T 015 29 83 75 // E gemeenschapswachten@mechelen.be

Burenbemiddeling 

Je hebt een conflict of ruzie met je buur. Het team burenbemiddeling zoekt samen met jou en je buur naar een oplossing voor het probleem. Befferstraat 34 // T 015 29 83 91 // E burenbemiddeling@mechelen.be // www.mechelen.be/burenbemiddeling

Lokale politie Mechelen

Wijkwerking – politiezorg – onthaal – interventie – openbare orde – lokaal onderzoek – veilige en leefbare woonomgeving. Slachtofferbejegening – aangifte ouderenmis(be)handeling – melden van vermiste personen. Wil je weten wanneer en waar de wijkagent zitdag heeft? T 015 46 41 64 // E ggpz@politiemechelen.be Frederik de Merodestraat 88 // E politie@pzmewi.be // T 015 46 44 64 of noodnummer 101 of via gsm 112 // www.politiemechelen.be 

Sociale cohesie – buurten – dorpen

Aanspreekpunt voor wijk- en dorpsgerichte bewonersinitiatieven. Heb je een idee, wil je iets leuks organiseren of heb je een vraag over jouw straat of buurt? Wend je tot de buurtopbouwwerker of dorpsconsulent of neem een kijkje op www.mechelenmakers.be.

Buurt Heihoek, Gandhi

Wijk- en lokaal dienstencentrum Den Deigem: Karmelietenstraat 13 // Buurtopbouwwerker // T 0495 62 00 69 // E nizar.amraoui@mechelen.be

Buurt Bethaniënpolder, Nekkerspoel

Wijk- en lokaal dienstencentrum Den Deigem: Karmelietenstraat 13 // Buurtopbouwwerker // T 0473 86 86 26 // E belinda.brams@mechelen.be

Buurt Oud Oefenplein

Wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf: Lijsterstraat 2-4, Buurtopbouwwerker // T 0471 83 70 03 // E els.vanlangenhove@mechelen.be

Buurt Arsenaal, Kruisbaan - Vennekant

Wijk- en lokaal dienstencentrum Den Abeel: Jozef Verbertstraat 61 // Buurtopbouwwerker // T 0471 39 86 89 // E benny.bos@mechelen.be

Dorpen

In de dorpshuizen van Walem, Hombeek, Heffen, Leest, Muizen en Battel kan je boeken ruilen, activiteiten organiseren, dvd's afhalen,...

www.mechelen.be/dorpen

Dorpsconsulent Walem en Muizen // T 0477 47 06 16 // E mieke.vanvelthoven@mechelen.be

Dorpsconsulent Heffen en Hombeek // T 0477 47 13 81 // E rita.verbergt@mechelen.be

Dorpsconsulent Leest en Battel // T 0477 47 13 86 // E geert.laarmans@mechelen.be

Ook dienstverlening (nieuwe identiteitskaart, kids-ID, rijbewijs, reispas) op afspraak is mogelijk: www.mechelen.be/afspraak.