Noodplanning

Het stadsbestuur en de hulpverleners in Mechelen werken samen om haar inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking is vastgelegd in het Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg ANIP). De noodplanning voorziet coördinatieactiviteiten en -mechanismen bij een noodsituatie.

Het ANIP van de stad omvat:

 • een basisplan
  Dit plan bevat procedures voor alarmering, coördinatie en te nemen maatregelen per discipline.
 • een deel met bijlagen
  Dit deel bevat belangrijke informatie voor organen en personen vermeld in het ANIP en voor de eigenlijke hulpverleners.

Organisatie van de noodplanning

Bij de organisatie van de noodplanning wordt gewerkt met verschillende operationele cellen:

De Veiligheidscel

Is een denkcel die haar werkzaamheden ontplooit voor (en niet tijdens) een gebeurtenis.

Samenstelling

 • Burgemeester (voorzitter)
 • Ambtenaar noodplanning
 • Vertegenwoordigers van de disciplines (zie hoger)
 • (expertise volgens de behoefte)

Het coördinatiecomité

Staat de administratieve overheid bij in het bepalen van de methodes en de middelen nodig voor de evaluatie en het beheer van de noodsituatie.

Samenstelling

 • Burgemeester (voorzitter)
 • Ambtenaar noodplanning
 • Directeurs van de vijf disciplines
 • (expertise volgens de behoefte)

De commandopost operaties

De commandopost verzorgt de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie met de brandweerofficier als verantwoordelijke. De post neemt de coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening op zich. Ze draagt de verantwoordelijkheid van de beleidscoördinatie in afwachting van de installatie van een coördinatiecomité.

Contactpersonen