De Algemene Stedenbouwkundige Verordening van Stad Mechelen bouwt voort op de Vlaamse regelgeving over ruimtelijke ordening. De verordening bevat aanvullende lokale voorschriften voor bijvoorbeeld cultuurhistorisch erfgoed, bouwvolume, woonkwaliteit, oppervlakte van woongelegenheden, woonvormen, duurzaamheidsprincipes, waterhuishouding en parkeerruimte voor auto’s en fietsen.

Raadpleeg de Algemene Stedenbouwkundige Verordening

Leestips

  • Gebruik de bladwijzers in het pdf-document om makkelijk te springen tussen de verschillende artikels.
  • WOORDEN IN VET krijgen in het laatste deel een definitie.
  • ZWARTE TEKST zijn effectieve voorschriften.
  • GRIJS CURSIEVE TEKST geeft een woordje uitleg (geen voorschriften).