Groene transportoplossingen voor regionale vracht en persoonlijk transport

logo interreg noordzeeregio

Steden en regio’s in het Noordzeegebied staan voor vergelijkbare uitdagingen als het gaat om transport en mobiliteit. Hoe voldoen aan bestaande mobiliteitsbehoeften van burgers, bedrijven en lokale economie zonder in te boeten aan levenskwaliteit? De bestaande transportsystemen zijn niet voldoende als we hiervoor een oplossing willen vinden.

Nieuwe technologieën hebben het potentieel om knelpunten weg te nemen door bestaande transportinfrastructuur veel efficiënter te gebruiken.

Zo ontwikkelt de technologie naar geautomatiseerd transport zich snel. Deze nieuwe manier van wegtransport zal ongetwijfeld invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkeling en de transportsystemen zoals we ze nu kennen. Hoe ga je als stad om met deze nieuwe technologieën? Wat is de impact op straatontwerp en het openbaar domein en hoe integreer je deze nieuwe transportoplossingen in de bestaande plannen voor duurzame mobiliteit? Het ART-Forum project wil overheidsinstanties begeleiden bij het zoeken naar het antwoord op deze vragen. Ondersteuning bieden bij beleidsontwikkeling met betrekking tot de impact die geautomatiseerd vervoer zou kunnen hebben op het hele wegtransportsysteem en het leven in steden en regio’s.

Voor de stad Mechelen ligt de focus binnen dit project op

  • hoe autonome voertuigen implementeren in een autoluwe zone?
  • de invloed van AV op leefbaarheid, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid.
  • de gevolgen voor toewijzing openbare ruimte en tijdelijke werkzaamheden.

Partners

ART-Forum brengt 15 partners vanuit zes landen samen onder leiding van de Stad Bremen.

  • Belgische partners: Stad Mechelen, Autodelen.net, Taxistop vzw
  • Duitse partners: Freie Hansestadt Bremen, Verkehrsgesellschaft Bremerhaven, Mobile Zeiten, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Verkehrssystemtechnik, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. - Institut für Verkehrsforschung
  • Noorse partners: Bergen Kommune
  • Nederlandse partners: Provincie Groningen
  • Deense partners: Aalborg Kommune, Aalborg Universitet
  • Engelse partners: West Yorkshire Combined Authority, Robert Gordon University, University of Leeds

De deelnemende steden leren van elkaar en delen hun kennis met andere steden.

Budget

Totaal projectbudget: € 4.320.983
Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 1.952.992

Budget Stad Mechelen: € 398.900
Bijdrage Interreg Noordzeeregio: € 199.450 

Looptijd: 01/03/2019 – 28/02/2022 

Meer info over het Interreg Noordzeeregio programma