Gepubliceerd op:
14
maart
2019

Deze zomer verhuist de bibliotheek naar haar nieuwe locatie in het Predikherenklooster. Daardoor komt er plaats vrij in de gebouwen gelegen in de Moensstraat en de Gebroeders Verhaegenstraat.

De ruimte zal onder het beheer van Mest vzw tijdelijk ingenomen worden door starters in de creatieve sector en kunstenaars, als vervolg op het multidisciplinaire Mest-project in Artenova. Met het oog op de herontwikkeling van de site van de bibliotheek gaat de stad een wedstrijd uitschrijven.
 
De stad werkt samen met MEST vzw, om jonge, ondernemende starters en kunstenaars kansen te geven in leegstaande handelspanden. Eén van de leegstaande panden is het Artenova-gebouw in de Hendrik Consciencestraat. Aangezien enkele van de benodigde attesten van de voormalige meubelzaak vervallen, stopt de lastgeving voor MEST vzw in september.
 
Ongeveer gelijktijdig zal de bibliotheek in Het Predikheren operationeel zijn. Daardoor komt de site van het bibliotheekgebouw in de Moensstraat tijdelijk vrij.  Lang zal het gebouw niet leeg staan. Het stadsbestuur besliste om, in afwachting van de herontwikkeling, het gebouw ter beschikking te stellen aan de verdere uitbouw van het concept Artenova. Hierdoor kan deze nomadische creatieve werkplek op haar tweede locatie neerstrijken en verder evolueren. Ook in de toekomst zal er een synergie gevonden worden tussen kunstenaars, creatieve ondernemers en starters.

Talentenfabriek ARTenova

Momenteel zijn er een 80-tal creatieve bewoners actief in Artenova:

  • 20 in de co-workingspace ‘Second Desk’ (ontwerpers, designers, journalisten…)
  • 10 vaste huurders (productiehuizen, kunstenaars, startende ondernemers, vzw’s…)
  • 50 jonge en minder jonge kunstenaars die onder ‘Mechelen Talentenfabriek’ timmeren aan een artistiek parcours.

De voormalige meubelzaak Artenova was afgelopen jaren het decor van een 50-tal publieke of besloten events, projecten en voorstellingen. De kunstenaars uit ARTenova kwamen ook naar buiten en waren aanwezig in tal van gesmaakte stedelijke projecten, waaronder ook ARTstage, de tweede pijler van Mechelen Talentenfabriek.

Het gebouw van de bib zet aan tot creativiteit. De grote en akoestisch gescheiden ruimtes zullen bijkomende mogelijkheden bieden, zoals de beoefening van disciplines zoals muziek, dans en theater. De bib kan ook onderdak bieden aan  tentoonstellingen en grotere installaties.

Horecafunctie

Na het onderzoeken van alle mogelijke panden is gebleken dat de huidige bibliotheek in de Moensstraat het best in aanmerking komt, om de werking van Artenova te verhuizen.  Het biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden, als diegene die er nu in Artenova zijn. Idealiter wordt er ook een horecafunctie voorzien, om een goede mix te hebben van verschillende invullingen. Met het Artenova-gebouw nam Mest vzw de eerste stappen in de verder uitbouw van de werking en nu zijn we dus klaar om nog een stap verder te nemen. Daar waar de publieke functie van de oude meubelzaal beperkt was, kunnen we nu echt een kloppend hart worden in de binnenstad.

Wat begonnen is als een project voor leegstaande winkelpanden is nu verder en verder aan het ontwikkelen in een multifunctionele en multidisciplinaire ontmoetings- en werkplaats.

Wedstrijdformule

Met het oog op de herontwikkeling van de site van de bibliotheek, wil de stad een wedstrijd formuleren met goede en duidelijke randvoorwaarden/criteria. Werken via een wedstrijdformule heeft enkele voordelen. Zo kunnen er meerdere projecten vergeleken worden, wat maakt dat er niet alleen op prijs beoordeeld zal worden, maar ook op een kwalitatieve invulling. Niet enkel de verkoopprijs is belangrijk, maar ook de meerwaarde voor de stad en de buurtbewoners voor de herontwikkeling van het gebied.