Indien je de nummerplaat voor 12u wijzigt, staat die de dag nadien geregistreerd. Indien je de nummerplaat na 12u wijzigt, staat deze twee dagen nadien in het systeem.

De camera's registreren enkel inkomend verkeer.

Leveranciers hebben geen toegang tot het autoluwe gebied. Zij moeten leveren buiten de autoluwe uren.

Handelaars/ondernemers van de woonstraten en hun zijstraten mogen de ingevoerde nummerplaten tien maal per jaar wijzigen. Dit kan online.

Als je onderhoudswerken doet, kan je op voorhand een tijdelijke vergunning voor die zone aanvragen. Lukt dat niet tijdig, dan kan je achteraf de regularisatieprocedure volgen. Dat dient dan wel de eerste werkdag vóór 23u te gebeuren.

Per garage kan je maximum twee vergunningen aanvragen. Indien je 3 garages bezit, heb je dus recht op 6 vergunningen.

Jazeker. Indien je gebruik maakt van een aanhangwagen met een andere nummerplaat dan je wagen, dien je ook deze nummerplaat te vermelden op het aanvraagformulier.

Indien je niet in de autoluwe zone woont, krijg je per garage/privéparkeerplaats 2 permanente vergunningen toegekend. Indien je er 2 hebt, krijg je dus 4 permanente vergunningen. Je kan ook gebruikmaken van het recht om jouw bezoekers tijdens de autoluwe uren toegang te geven tot jouw parking. Hiervoor dien je een bewijs dat je een garage/privéparkeerplaats huurt samen met jouw rijksregisternummer te mailen naar autoluwebinnenstad@mechelen.be. 

Dat kan heel makkelijk via de website van Indigo - be.parkindigo.com. Dan klik je bovenaan op 'Abonnement aanvragen' en selecteer je 'Mechelen' en 'Centerparking'.

De parkeerplaatsen aan de Veemarkt bevinden zich niet in het autoluwe gebied. Je kan dus parkeren zonder vergunning.

Verhuis je met je eigen wagen en heb je hiervoor een vergunning aangevraagd, dan ben je in orde en kan je permanent je autoluwe straat in- en uitrijden. Doe je beroep op een verhuisfirma of krijg je hulp van familie of vrienden? Dan kan je voor alle wagens een tijdelijke vergunning aanvragen.

Je mag niet parkeren in de Sint-Janstraat tenzij je daar een garage/privéparkeerplaats gebruikt/bezit.

Bewoners/handelaars van de zone Bruul krijgen geen vergunning tenzij ze een garage/privéparkeerplaats in de Bruul bezitten.

Als minder mobiele bewoner van een woonstraat heb je recht op 3 permanente vergunningen. Je mag de ingevoerde nummerplaten 15 maal per jaar wijzigen. Bovendien heb je recht op 104 regularisaties per jaar of 2 regularisaties per week.

Als jouw broers het autoluwe gebied binnenrijden vóór 11u is er sowieso geen probleem. Wegrijden kan altijd zonder beboet te worden, op voorwaarde dat ze geen andere zone met camerabewaking binnenrijden.

Neen dat kan niet. Je kan beroep doen op de mindermobielencentrale. Met de wagen kan je alle centrumparkings permanent bereiken. Of je dient net buiten het autoluwe gebied te parkeren.

De Hertshoornstraat ligt niet in autoluw gebied. De autoluwe zone begint aan de Haverwerf. Enkel het plein is dus autoluw.

De IJzerenleen is autoluw. Gemotoriseerd verkeer kan de straten niet in tussen 11u en 18u. Op zaterdag is het markt en is de IJzerenleen al autoluw vanaf 7.30u.

Ja, het autoluwe/ autovrije tijdskader is elke dag actief.

Personen met een mindervalidenkaart kunnen permanent in de kern van Mechelen centrum afgezet worden zonder in het autoluw gebied te komen vb. aan de parking Grote Markt, aan de Veemarkt, aan de IJzerenleen. Eveneens zijn de parkings van de winkels, OCMW, hotels en tandartsen gelegen in het autoluwe gebied nog steeds bereikbaar.

Indien je echt in de Bruul wil worden afgezet kan dit enkel voor 11u ’s morgens of na 18u ’s avonds (zaterdag voor 07.30u ‘s morgens). Taxi’s hebben een vergunning voor de hele autoluwe zone behalve de autovrije zone Bruul en Zakstraat.  

Ben je minder mobiel en woon je in het autoluwe gebied? Dan kan je op basis van een doktersattest drie permanente vergunningen krijgen voor de zone waarin je gedomicilieerd bent. Bovendien heb je recht op 2 regularisaties per week of 104 regularisaties per jaar.

De dokter kan een attest schrijven voor:

 • personen die lijden aan een permanente of tijdelijke invaliditeit die rechtstreeks te wijten is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Bij tijdelijke invaliditeit geldt de vergunning voor de duur van de invaliditeit;
 • personen die helemaal verlamd of geamputeerd zijn aan de bovenste ledematen;
 • burgerlijke of oorlogsinvaliden met tenminste 50% oorlogsinvaliditeit;

Of de dokter kan voor zijn patiënt een verklaring op eer afleggen waarin staat dat verplaatsen met de auto noodzakelijk is.

Als minder mobiele persoon met een doktersattest, kan je de permanente vergunningen als de regularisaties aanvragen bij Indigo. Je kan ook je doktersattest samen met jouw rijksregisternummer opsturen naar autoluwebinnenstad@mechelen.be. Je krijgt dan toegang tot het systeem waar je zelf de nummerplaat kan registreren. De nummerplaten kan je vijftien maal per jaar wijzigen.

Voor moto's en bromfietsen geldt dezelfde reglementering als voor andere types van gemotoriseerd verkeer. Indien je in aanmerking komt om een vergunning te krijgen, dien je deze aan te vragen.

Fietsers krijgen altijd doorgang in het autoluwe gebied. In de meeste enkelrichtingsstraten mogen fietsers ook in beide richtingen rijden, tenzij dat anders aangegeven wordt. Voor bakfietsen (met een breedte van maximum 1 meter) gelden dezelfde regels.

Indien je geen vergunning hebt, mag je het autoluwe gebied niet betreden met de auto of moto tussen 11 en 18u. Dit tijdsregime geldt alle dagen van de week.

Voor de zone Begijnenstraat geldt een ander tijdsregime nl. van maandag tot en met zaterdag van 11.30u tot 6u en op zondag van 13.30u tot 6u. Voor de zones Bruul en F. de Merodestraatmag dit eveneens niet op zaterdagen na 7u30.

Indien je recht hebt op een vergunning, dien je de aanvraag minstens 3 werkdagen op voorhand te doen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen de nummerplaten achteraf worden doorgegeven via een regularisatie-aanvraag nl.

 • in geval van hoogdringendheid
 • handelaars, rechtspersonen (hotels, zelfstandige beroepen, instellingen, ...) of particuleren met een private parking gelegen in het autoluwe gebied mogen achteraf de nummerplaten van hun klanten doorgeven
 • medische kabinetten mogen achteraf de nummerplaten van hun klanten doorgeven. Ze dienen hiervoor niet te beschikken over een private parking
 • spoedgevallen: bij dringende gevallen waarbij een snelle interventie voor herstellingswerken

Dit dient uiterlijk de eerste werkdag nadien te gebeuren en dit vóór 23u.

Bezoek je je vrienden of familie vóór 11u of na 18u dan mag je het autoluwe gebied vrij betreden. Let wel: in de zone Begijnenstraat/Vismarkt geldt een ander tijdsvenster nl. van maandag tot en met zaterdag van 11.30u tot 6u en op zondag van 13.30u tot 6u. In de zones Bruul en F de Merodestraat mag dit op zaterdagen niet na 7u30. 

Kom je tijdens het autoluwe tijdsregime op bezoek, dan dien je te parkeren buiten het autoluwe gebied. De centrum- en randparkings zijn constant bereikbaar.

 Wonen je familie of vrienden in een autoluwe woonstraat dan hebben zij recht op 2 vergunningen. De bewoner mag vrij bepalen welke nummerplaten hij/zij invoert, dus dat kan evengoed een familielid of vriend zijn. In dat geval kunnen familie of vrienden ook toegang krijgen tijdens het autoluwe tijdsregime. Indien jouw vrienden of families een garage hebben, kunnen zij achteraf jouw nummerplaat registreren. Ook wanneer jouw familie of vrienden minder mobiel zijn, krijg je dat privilege.

 Bezoek je de stad met de taxi, cambio-wagen, fiets of te voet , dan mag je permanent het autoluwe gebied betreden.

Je kan dit achteraf regelen via een regularisatie-aanvraag. Dit formulier dien je wel uiterlijk de eerste werkdag nadien voor 23u te bezorgen aan Indigo. Een bewijs van het spoedgeval is hierbij verplicht bijv. bewijs van de spoedarts.

Cambiowagens met een Mechelse standplaats krijgen permanent toegang tot de autoluwe zones, uitgezonderd de permanente verkeersstops (o.a. aan het Schepenhuis) en de zone Bruul. Ook Mechelse Cambiowagens mogen dus nooit voorbij deze verkeersstops en in de zone Bruul rijden. De IJzerenleen is bereikbaar via Hoogstraat. De nummerplaten zijn op voorhand geregistreerd. Je hoeft daarvoor dus geen vergunning aan te vragen.

Handelaars en rechtspersonen (hotels, zelfstandige beroepen, ...) met een private parking en medische kabinetten met praktijk in autoluw gebied mogen achteraf de nummerplaten van hun klanten doorgeven.

Bij dringende gevallen waarbij een snelle interventie van familieleden of vrienden genoodzaakt is of pas-permanentie, mag je de nummerplaat achteraf doorgeven. Dit dient wel uiterlijk de eerste werkdag nadien te gebeuren en dit vóór 23u via het regularisatieformulier.

B

 • Befferstraat
 • Begijnenstraat
 • Blauwhondstraat
 • Borzestraat
 • Botermarkt
 • Bruul

C

 • Cortenbachplein

D

 • Drabstraat
 • doorrijverbod parking 't Veer
 • doorrijverbod schepenhuis
 • D. Boucherystraat

F

 • F. De Merodestraat

G

 • Geitestraat
 • Grootbrug
 • Guldenstraat (vanaf de Van Beethovenstraat)

H

 • Hallestraat
 • Haverwerf
 • Hoogstraatje

I

 • IJzerenleen

K

 • Korte Schipstraat

L

 • Lange Schipstraat
 • Lekkernijstraatje
 • Louizastraat (tussen Onze-Lieve-Vrouwestraat en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof)

M

 • Maalderijstraatje

O

 • Onze-Lieve-Vrouwestraat

S

 • Schaalstraat
 • Sint-Janskerkhof
 • Sint-Janstraat

T

 • 't Plein

V

 • Van Hoeystraat
 • Vismarkt
 • Vleeshouwersstraat

Z

 • Zoutwerf