Wanneer kan je een bewonerskaart aanvragen? 

Woon je

 • in een zone voor betalend parkeren? 
 • in een blauwe zone, waar je maximaal 2 uur mag parkeren op voorwaarde dat je jouw parkeerkaart gebruikt? 
 • in een winkelstraat of commerciële straat?

Dan kan je per adres 1 gratis bewonerskaart krijgen. Die is 2 jaar geldig. Voor een tweede bewonerskaart betaal je 120 euro per jaar.

Een bewonerskaart geeft geen garantie op een beschikbare parkeerplaats. Je kan er wel mee gratis parkeren in het afgebakend gebied. Dit geldt niet voor de winkelstraten

Een fysieke parkeerkaart is niet nodig. De nummerplaten worden online ingegeven in een systeem op basis waarvan de parkeerwachters hun controles kunnen uitvoeren.

Het is niet altijd mogelijk om een bewonerskaart aan te vragen. Bij sommige nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen is afgesproken dat bewoners op eigen terrein moeten parkeren, zodat de parkeerdruk in de buurt niet toeneemt. 

Ontdek in welke zone je woont. Voor een duidelijk overzicht van je hele bewonerszone kan je ook de stratenlijst raadplegen. 

Winkelstraten

Winkelstraten of commerciële straten liggen in de buurt van handel. Parkeren met een bewonerskaart is daar overdag niet toegestaan. Dat moet de bezoekers van de handelszaken en diensten een betere kans op een parkeerplaats geven.

Met een geldige bewonerskaart voor deze zone mag je wel 

 • van maandag tot zaterdag parkeren vanaf 18u ’s avonds tot en met 9u ’s ochtends
 • op zondagen en wettelijke feestdagen de volledige dag parkeren

In Mechelen zijn dit de winkelstraten: 

 • Sint-Katelijnestraat - Steenweg
 • Befferstraat - Veemarkt - Keizerstraat
 • Veemarkt - Biest
 • IJzerenleen & zijstraten
 • Hoogstraat - Korenmarkt - Guldenstraat
 • Het autoluw gebied (Bruul - Geitestraat - Blauwhondstraat - Borzestraat - Schaalstraat - Botermarkt - Désiré Boucherystraat - Hallestraat - Grote Markt). Woon je binnen de autoluwe zone, dan moet je ook een doorgangsvergunning aanvragen
 • Onze-Lieve-Vrouwestraat - Hanswijkstraat
 • Hendrik Consciencestraat - Kardinaal Mercierplein - Graaf van Egmontstraat

Bewonerskaart aanvragen of verlengen

Een bewonerskaart kan je aanvragen of verlengen:

Bewonerskaart aanvragen of verlengen

Hou zeker deze documenten bij de hand:

 • het inschrijvingsbewijs van de auto(‘s) waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt
 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • als de auto op naam van een andere persoon staat heb je het attest van de verzekering nodig waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is.

Let op: woon je binnen de autoluwe zone, dan moet je ook een doorgangsvergunning aanvragen.

Alle houders van een bewonerskaart worden voor de verlenging van hun kaart aangeschreven door Streeteo.

Bedrijfsauto

Als het een bedrijfsvoertuig is, heb je een attest nodig van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.

Vervangwagen

Vraag een attest aan bij jouw garagehouder, waar zowel de oude nummerplaat (van de vaste wagen met bewonerskaart) als de nummerplaat van de vervangwagen duidelijk zichtbaar op genoteerd staan & de duur van het gebruik van de vervangwagen op vermeld staat. Daarna volstaat het dit attest leesbaar aan de voorruit van uw wagen te leggen, zodat parkeerwachters dit kunnen nakijken.

Leaseauto

Ook voor een leaseauto kan je een bewonerskaart aanvragen of verlengen:

Hou zeker deze documenten bij de hand:

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s)
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Als het een leasewagen van je eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en een kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
 • Als het een leasewagen van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.

Een andere nummerplaat of domicilie? 

Dan doe je je aanvraag altijd op het kantoor van Streeteo.


Een tijdelijke bewonerskaart na verhuis

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven. Eerst vraag je een tijdelijke bewonerskaart aan.

Lees meer over adresgegevens en -wijzigingen.

 • Via het online formulier kan je aangeven gebruik te willen maken van een tijdelijke bewonerskaart. Deze info gaat automatisch naar Streeteo. De tijdelijke bewonerskaart kan 1 week na de aanvraag bij hen afgehaald worden (Veemarkt 33). 
 • De adreswijziging kan ook fysiek, in het Huis van de Mechelaar. Vraag voor een bewijsformulier. Met dit formulier, de ID-kaart van de bestuurder en het inschrijvingsbewijs van het voertuig vraag je in de parkeerwinkel bij Streeteo (Veemarkt 33) een tijdelijke bewonerskaart aan

Nadien kan je de tijdelijke bewonerskaart afhalen in de parkeerwinkel. Als de wijkagent is langs geweest, maak je een afspraak in het Huis van de Mechelaar en wijzigen we de gegevens op de EID. Erna kan een definitieve bewonerskaart aangevraagd worden bij Streeteo volgens de normale procedure die we hierboven beschrijven.


Tijdelijke bewonerskaart tijdens verbouwingen

Heel wat mensen kiezen er voor om hun woning een opknapbeurt te geven voor ze er in gaan wonen. Ook hiervoor kan je een tijdelijke parkeerkaart aanvragen. 

Per adres kan je maximaal één tijdelijke parkeerkaart aanvragen en de kostprijs bedraagt 40 euro per maand.

De volgende documenten heb je nodig:

 • verklaring op eer van verbouwing met nadien woonst op het betreffende adres
 • eigendomsakte of verhuurcontract
 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • het inschrijvingsbewijs van de auto(‘s) waarvoor een parkeerkaart nodig is

Hoekwoning

Om een parkeerkaart ‘hoekwoning’ aan te schaffen moet jouw woonst in een woning zijn waarvan minstens één zijgevel in de blauwe of betalende zone gelegen is. Verder volg je de routines hierboven beschreven. 


Tweede verblijf

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ aan te schaffen, moeten de aanvragers verblijven in een woning die:

 • Gelegen is in de blauwe of betalende zone.
 • Onder het systeem van de gemeentebelasting op tweede verblijven vallen. Deze gemeentebelasting moet ook betaald worden door de belastingplichtige.

Verder gelden dezelfde routines van de bewonerskaarten die we hierboven beschreven.