legende autoluw

Sommige straten in het hart van Mechelen zijn  tijdens bepaalde uren autoluw . Dit betekent dat tijdens deze uren gemotoriseerd verkeer deze straten niet mag binnenrijden zonder vergunning. Voor de meeste autoluwe straten is dit tussen 11u en 18u. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Rijd je toch de autoluwe straat in, dan word je nummerplaat geregistreerd door een camera en krijg je een boete van 58 euro. 

Zowel bewoners als handelaars en ondernemers kunnen een vergunning aanvragen. De verkregen vergunningen gelden enkel voor de autoluwe straten en niet voor de stops aan het Schepenhuis en de parking 't Veer (de buurtbewoners (zie reglement) parking 't Veer uitgezonderd). Krijg je een vergunning, dan is dat vaak enkel voor een specifieke autoluwe zone.

Bijvoorbeeld: indien je recht hebt op een vergunning voor woonzone Begijnenstraat betekent dit niet automatisch dat je toegang hebt tot woonzone Lange Schipstraat. De vergunning voor de Begijnenstraat geldt immers niet in de Lange Schipstraat.

Hoe vraag je een vergunning aan?

Gebruik het aanvraagformulier.

Of bezorg het ingevulde formulier:

Krijgen nooit een vergunning; dus nooit toegang tijdens autoluw tijdskader:

  • Gerechtsdeurwaarders
  • Leveranciers
  • Bewakingsfirma’s