Sommige straten in het hart van Mechelen zijn tijdens bepaalde uren autoluw. Dit betekent dat tijdens deze uren gemotoriseerd verkeer (auto's, vrachtwagens, motoren en brommers) deze straten niet mag binnenrijden zonder vergunning. Voor de meeste autoluwe straten is dit tussen 11u en 18u. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Rijd je toch de autoluwe straat in, dan word je nummerplaat geregistreerd door een camera en krijg je een boete van 58 euro. Bekijk een overzicht van de autoluwe straten en hun tijdskader.

De autoluwe straat uitrijden mag altijd, ook tijdens de autoluwe uren.

Lijnbussen, taxi's, hulpdiensten, Cambiowagens met een standplaats in Mechelen, voetgangers, fietsers en houders van een vergunning krijgen altijd toegang tot de autoluwe zones. Voor de autovrije zone Bruul geldt dit echter niet. Hier zijn autodeelvoertuigen, lijnbussen en taxi’s niet zomaar toegelaten. 

Autoluw betekent niet autovrij

Dat het hart van Mechelen autoluw is, wil niet zeggen dat dit stuk van de binnenstad autovrij is. In het centrum kan je je auto nog steeds kwijt in een heleboel parkings. Ze zijn permanent bereikbaar, ook tijdens de autoluwe uren. Volg de bewegwijzering van het parkeergeleidingssysteem.

Waarom autoluw?

De hedendaagse stedelijke omgeving vervult heel wat functies. Om ook in Mechelen de stad voor iedereen aangenaam, leefbaar, bereikbaar en veilig te houden, waren belangrijke maatregelen nodig. Daarom werd er in 2011 een volledig nieuw circulatieplan in de binnenstad ingevoerd. Tegelijk met een systematische opwaardering van het openbare domein werd de toegang tot heel wat straten voor het gemotoriseerde verkeer beperkt. Dit zorgt ervoor dat er geen doorgaand verkeer meer in de stad mogelijk is en de luchtkwaliteit verbetert. De stad Mechelen zet hiermee een omvangrijke stap in het bereiken van een duurzaam mobiliteits- en ruimtelijk beleid.

Evaluatie autoluw in 2013

Een kleine twee jaar na de invoering van de autoluwe zones werd een eerste evaluatie uitgevoerd. Hiervoor werden verschillende parameters onderzocht. Verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen werden gecombineerd met een tevredenheidsenquête en een klachtenanalyse. Deze evaluatie was over het algemeen positief. Er werden enkele kleine aanpassingen voorzien om tegemoet te komen aan de voornaamste opmerkingen. De procedure werd vereenvoudigd net zoals de online-applicatie. Ook voor minder mobiele personen werd de toegang versoepeld en kwamen er bijkomende parkeerplaatsen.  

Lees de evaluatie.