B-WaterSmart test technologiën voor waterhergebruik

Binnen het project B-WaterSmart wordt vanuit lokale uitdagingen en ambities gezocht naar oplossingen om zo te groeien tot een waterslimme maatschappij en economie. Er worden zes ‘Living Labs’ ingericht om waterslimme pilootopstellingen te testen. De regio’s zijn Alicante (Spanje), Bodø (Noorwegen), Vlaanderen (België), Lissabon (Portugal), Oost-Friesland (Duitsland) en Venetië (Italië). Er worden diverse technologieën voor waterhergebruik getest en waar mogelijk ook voor hergebruik van andere grondstoffen (energie, nutriënten).

Regenwater hergebruiken voor landbouw

Water is kostbaar. Zo kostbaar dat het langzamerhand ondenkbaar is dat we het zomaar laten wegvloeien. Daarom onderzoekt Stad Mechelen samen met Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Proefstation voor de Groententeelt in het project B-WaterSmart hoe regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel kan ingezet worden in de land- en tuinbouw in droge periodes.

Dit gescheiden rioleringsstelsel kwam er bij de heraanleg van de Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat in Hombeek. Ontdek hier hoe dat precies werkt.

Budget

  • EU Horizon2020
  • 36 partners
  • 17,3 M€ in totaal (voor Mechelen € 340 647,50)
  • 01/09/2020 - 31/08/2024
  • 6 Living Labs (demonstrate water smartness)