Mechelen heeft een diverse economie met een jaarlijkse aangroei van nieuwe bedrijven. Heel wat van die ondernemers zijn gehuisvest in het centrum, maar de grootste bedrijven zijn gevestigd in de bedrijvenparken.

Mechelen beschikt momenteel al over twee volledig ontwikkelde en goed bereikbare bedrijvenparken, Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.  Binnenkort is Mechelen nog een bedrijventerrein rijker met Ragheno, dat momenteel volop in ontwikkeling is.

Situering

De bedrijventerreinen Mechelen Noord, Mechelen Zuid en Ragheno liggen in de economisch ‘gouden driehoek’. Samen beslaan zij ongeveer 350ha en huisvesten meer dan 250 bedrijven. Het is een gezonde mix van transportbedrijven, productie, logistiek, KMO’s en heel wat kantoorgebouwen. 

Het heeft een uitstekende bereikbaarheid en biedt een geografisch centrale ligging. Net die strategische ligging tussen Brussel en Antwerpen, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19 en de verbinding met de A12 via de N16, maakt van deze terreinen een ideale vestigingsplaats voor bedrijven.

Plattegrond bedrijventerreinen Mechelen

Samenwerking stad

De stad Mechelen werkt nauw samen met de vzw Industrie Mechelen Noord en de vzw Bedrijven Mechelen Zuid. Samen zorgen zij ervoor dat de terreinen proper, veilig en goed bereikbaar blijven. Maandelijks hebben deze vzw's bestuursvergadering.

 

Sinds enkele jaren is er een duidelijk aanspreekpunt vanuit de stad. Een vertegenwoordiger vanuit de stad zetelt in deze bestuursvergaderingen en koppelt de noden vanuit de bedrijven via de vzw's  terug aan de stad. Tevens koppelt deze vertegenwoordiger beleidsbeslissingen vanuit de stad terug naar de vzw's, zodat zij op de hoogte blijven van wat van belang is voor hun werking. 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.