Om Mechelen te laten uitgroeien tot een economische toplocatie was er nood aan een duidelijke economische visie rond ondernemen. Daarom werd een extern studiebureau aangesteld om een strategische visie te ontwikkelen. Deze visie houdt rekening met:

  • de beleidskeuzes op Vlaams, provinciaal en regionaal niveau
  • de evolutie in de economische tendensen
  • de specifieke kenmerken van Mechelen en de Mechelse bedrijven

Op basis van het plan worden conclusies, doelstellingen en een beleid geformuleerd die de basis vormen voor economische beslissingen in de periode 2009-2020.
De economische visie bestaat uit 5 fasen:

  • Fase 1: Inventarisatie en grondige analyse van de huidige markt en sectoren.
  • Fase 2: Benchmarking (hoe evolueren bepaalde sectoren in andere steden?) en concurrentieanalyse (wat maakt dat bedrijven niet voor Mechelen kiezen?).
  • Fase 3: Ontwikkeling van een visie voor de stad, gebaseerd op de conclusies van fase 1 en 2, en met een zo groot mogelijk draagvlak.
  • Fase 4: Opstelling van een strategisch plan met actieplannen op korte en lange termijn.
  • Fase 5: Pilootproject 'Arsenaal'. In deze fase wordt een economische toekomstvisie opgesteld voor de te ontwikkelen Arsenaalsite.

Je kan hier een samenvatting downloaden.