Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 24/06/2019

Agendapunt 5:

  1. Gunstig advies jaarrekening 2018