Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Agendapunt 50: Goedkeuring gecoördineerde versie Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), in het kader van de oprichting van de politiezone Mechelen – Willebroek, onder de benaming Gemeenschappelijke Algemene Bestuurlijke Politieverordening (MEWI), met inwerkingtreding op 1.1.2015.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Belastingen

Agendapunt 11: Aanpassing bestaand reglement voor geleide wandelingen, laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 12: Wijziging van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, laatst goedgekeurd in de zitting van 2 september 2014.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 13: Wijziging belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvalling of leegstaand, laatst goedgekeurd in de zitting van 17 december 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 14: Wijziging belastingreglement ‘op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd’, laatst goedgekeurd in zitting van 24 juni 2014.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 15: Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement ‘aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting’.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 16: Goedkeuring jaarlijkse hernieuwing van het belastingreglement ‘Opcentiemen op de onroerende voorheffing’, betreffende het aanslagjaar 2015.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 17: Invoering reglement ‘indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen’, met ingang van twee weken na publicatie van de stedenbouwkundige verordening, vastgesteld in de gemeenteraad in zitting van 25 november 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 18: Wijziging van het belastingreglement op de inzameling, hergebruik, recyclage, de nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, laatst goedgekeurd in de zitting van 17 december 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 20: Aanpassing reglement ‘algemene gemeentebelasting', laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 21: Aanpassing toelagereglement sociaal kwetsbare personen, laatst goedgekeurd in de zitting van 26 november 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 23: Wijziging van het belastingreglement op het huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten, laatst goedgekeurd in de zitting van 26 maart 2013.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 24: Aanpassing van het reglement “Belasting op tweede verblijven”, met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart 2014.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Agendapunt 25: Invoering, van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, van het retributiereglement “op het ter beschikking stellen van een ruimte op de Shopping Shuttle”.

Datum bekendmaking: 22 december 2014

Diverse reglementen en statuten

Agendapunt 31: Goedkeuring van de aangepaste statuten van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.

Datum bekendmaking: 22 december 2014